komkids-23Oorsprong
In 1997 fuseerden de stichtingen Katja en Nijntje en zo is Stichting Kinderopvang Schiedam ontstaan. Per 1 januari 2005 kreeg Stichting Kinderopvang Schiedam een nieuwe naam: KomKids B.V.

Kwaliteit
KomKids is een lerende organisatie, waarbij kwaliteit het kernbegrip is. Kwaliteit wordt gemaakt door mensen. De spil in onze organisatie zijn dan ook de pedagogische medewerkers in de groep. Zij worden ondersteund door het management, de Informatiewinkel en de pedagoog.
KomKids heeft een kwaliteitshandboek ontwikkeld naar aanleiding van landelijke normen. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks intern getoetst. Ook onderzoeken wij jaarlijks of alle werknemers aan de beschreven kwaliteitsnormen van het kwaliteitssysteem voldoen. Naar aanleiding van de landelijke normen wordt er extern getoetst en gecertificeerd.

Oudercommissie
Ieder centrum heeft een oudercommissie, die gevraagd en ongevraagd, adviezen en aanbevelingen geeft. Vanuit deze decentrale commissies is een centrale oudercommissie gevormd, die overleg voert met directeur/bestuurder.

Directie & medewerkers Informatiewinkel:
Algemeen e-mailadres Informatiewinkel
info@komkids.nl

Directeur/Bestuurder
Dolinda Buurma

Adjunct-Directeur
Angela Kok

Kwaliteit
Melanie de Lange
kwaliteit@komkids.nl

Personeelszaken
Roangela Petronia
Jayanti Ramsoebhag
Manon Tange
personeelszaken@komkids.nl

Praktijkopleider
Hilda de Jong
Ellen van Buijtenen
praktijkopleider@komkids.nl

Financiële Administratie
Ingrid Dulfer
Esther van Dijk
Silvana Stigters
factuur@komkids.nl

Service & Advies: wij helpen u graag bij vragen over alle vormen van kinderopvang en plaatsingsmogelijkheden binnen onze centra.
Jeanine Bhagwandin
Isabel van Donkelaar
Irene Sloot 
Florianne van Dijke
Sascha Eikelenboom
service@komkids.nl

PR & Communicatie
Maud Broens
Lotte van Velzen
media@komkids.nl

Events
Anouk van Vliet
events@komkids.nl 

Raad van Commissarissen KomKids B.V.
Dhr. A. van Leeuwen (voorzitter)
Kennisgebied: Financiën

Dhr. A. Poutsma (lid)
Kennisgebied: Onderwijs

Mevr. J. Hilgersom  (lid)
Kennisgebied: Overheid