komkids-nieuws-foto-PaletKids
Gehuisvest in basisschool 't Palet - locatie Holy
Kraanvogellaan 99-101
3136 JB  Vlaardingen
Tel: 06-10182725
E-mail: paletkids@komkids.nl 

Registratienummers: 
BSO: 112983972
PSZ: 156174200

Locatiemanagers: Angela Kok  &  Debby v.d. Bosch
AngelaKok kader komkids  2018 DebbyvdBosch

 

Wij bieden:
Peuterspeelzaal
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van 't Palet Holy
Vakantieopvang

Klik hier voor het pedagogisch beleid en de werkplannen van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van PaletKids, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van PaletKids, klik hier.

PaletKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor de PSZ. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Vlaardingen-Holy.