Dag 2019, welkom 2020!
Winter Village Schiedam LogoWe sluiten de BSO's van De Wieken, Toekomst en ZiezoKids dit jaar feestelijk en sportief af en beginnen het nieuwe jaar met leuke nieuwe uitdagingen! Bekijk hier wat wij allemaal gaan doen in de kerstvakantie van 23 december t/m 3 januari.
Gevraagd: betrokken ouders die mee willen helpen Toekomst nog leuker te maken! 
201911 oproepocWe zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. We hechten een groot belang aan de medezeggenschap van onze ouders en een goede en open samenwerking met onze ouders.

Oudercommissielid, wat is dat nu eigenlijk?
Als lid van de oudercommissie wordt je meegenomen in de organisatie achter de opvang van de kinderen. Welke ideeën zijn er en welke ideeën heb jij. Hoe denken ouders en medewerkers over Toekomst; het analyseren van de exit interviews en het bespreken van aandachtspunten. Kijken naar de veiligheid van het centrum aan de hand van de Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid. Dat zijn zo maar een aantal onderwerpen die de revue passeren in de vergaderingen. 

Er zijn, op jaarbasis, 4 of 5 vergaderingen van de oudercommissie. Daarnaast is het leuk als de oudercommissie leden aanwezig zijn bij verschillende activiteiten die georganiseerd worden en/ of helpen in de voorbereiding.

We hebben uw hulp en input nodig om verder te groeien met Toekomst! Spreek u dit aan, loop dan eens langs bij Desiree, locatiemanager kindcentrum Toekomst, zij kan u meer informatie geven over de oudercommissie en eventuele vragen beantwoorden. Het lijkt ons leuk u te zien bij de volgende vergadering.

Wist je dat je als ouder in de oudercommissie 1 gratis opvang dag per jaar (extra opvangdag) krijgt voor je kind(eren)? Als dank dat je zitting neemt in de oudercommissie?

Groetjes, Sharona en Muserref.
OC Toekomst

Nieuws van de groep: kijkje in de keuken van de BSO - november 2019
Deze keer een kijkje in de keuken van de BSO. Regelmatig krijg ik de vraag van ouders dat ze niet goed weten wat de kinderen bij de BSO doen en dat het zo druk is als de kinderen opgehaald worden. 

Iedere dag halen we de kinderen aan het einde van de schooldag uit school. Wist je dat we vaste verzamelplekken hebben in de gang van de school? De kinderen komen zich zelf melden bij de pedagogisch medewerkers (de oudste kinderen) of we halen de kinderen uit de klas (de jongste kinderen t/m groep 3). De kinderen worden aangemeld bij de pedagogisch medewerker, die de kinderen afvinkt op de lijst. De kinderen onder de acht jaar krijgen een hesje aan. Als we alle kinderen hebben, gaan we naar Toekomst lopen. Dit betekent dat als er een kind afwezig is, maar dat niet bij ons gemeld is, we naar de juf of meester lopen om te vragen of ze weten waar het kind is. Als we compleet zijn dan gaan we naar Toekomst. Lees verder.

Winterfeest - vrijdag 8 november 2019
Speciaal voor de kinderen van kindcentrum De Wieken - Toekomst en ZiezoKids.

201911 winterfeest poster

Het programma voor de herfstvakantie is bekend!
201909 laarzenbladerenMet de heerlijke zomervakantie nog vers in ons geheugen kijken we nu al vooruit naar de herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober '19. In deze vakantie voegen de locaties Toekomst, ZiezoKids en De Wieken samen. De locaties zullen starten en eindigen op hun eigen locatie (met uitzondering van De Wieken, zij starten en eindigen bij ZiezoKids). Klik hier voor het complete programma. Inschrijven voor deze vakantie kan bij de pedagogisch medewerkers van de eigen locatie.

Voor de kinderen van ZiezoKids/de Wieken is het mogelijk om te kiezen voor locatie BSO De Volkstuin (Schiedam – West). Ook hier kunnen de kinderen gebracht en gehaald worden. Alle twee de locaties organiseren andere activiteiten. 


Programma voorjaarsvakantie BSO 25-2 t/m 1-3 2019

2019 SpringenSpringen, klauteren en klimmen, in de vakantie gaan we leuke activiteiten doen.
Bekijk hier ons complete programma.

Programma kerstvakantie BSO 2018/2019
Kerstballen, kerstbomen, schaatsen, sneeuw? Klik hier voor het complete vakantieprogramma.


Programma herfstvakantie - 22 t/m 26 oktober 2018
Wij hebben weer een leuk activiteiten-programma voor jullie opgesteld voor in de herfstvakantie, een week vol activiteiten binnen en buiten de deur, klik hier om het programma te bekijken.
Opgeven voor de vakantieopvang kan door uw kind(eren) aan te melden bij de pedagogisch medewerkers van de BSO. Ook kan je het zelf aangeven op de lijst die op het BSO bord hangt.

Programma meivakantie Toekomst - 30 april t/m 11 mei 2018
Alle activiteiten staan in het thema van de lente, klik hier om het complete programma te bekijken.

Nieuwsbrief - maart 2018
We hebben een Stint! En we kunnen nieuwe ouders verwelkomen in de oudercommissie, lees alles hierover in onze nieuwste nieuwsbrief
201803 Stint

Nieuwsbrief - februari 2018
Belangrijke data, de nieuwe wet IKK en nog veel meer, lees het hier in de nieuwsbrief van Toekomst.

Programma Nationale Voorleesdagen - 2018
Ieder jaar zijn er de nationale voorleesdagen. Dit jaar is dat van 24 januari t/m 3 februari. Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind, het heeft een positief effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip. Of je nu voor het slapen gaan een mooi boek voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden ook herinneringen voor het leven gemaakt. Het programma tijdens de voorleesdagen bij Toekomst: klik hier.

Voorjaarsvakantieprogramma Toekomst - 26 februari t/m 2 maart 2018
2018 lammetjeWij kijken uit naar het voorjaar! Dieren verzorgen, lekker buitenspelen, we gaan van alles doen deze week. 
Klik hier voor het complete programma.