komkids-nieuws-foto-De TSO vindt plaats in het schoolgebouw en schoolwoningen van de Regenboog:
Warmoezenierstraat 36
3123 EN Schiedam
Tel: 06 - 34 65 72 86
E-mail: tsoregenboog@komkids.info 

Coördinator
Sylvia Noordijk

Aanbod
De TSO vindt plaats op alle dagen tussen 12.00 en 13.10 uur.

Meer informatie en een inschrijfformulier vindt u op de site van school: www.regenboogschiedam.nl/De-school/TSO

Team Tussenschoolse Opvang
20181029 TeamTSODeRegenboog