Je inzetten voor de wendbare ruggengraat van werkend Nederland? De kinderopvang is een sector van groot maatschappelijk belang en wij zoeken jou! Een betrokken en enthousiast bestuurslid voor de Stichting Kinderopvang Schiedam (SKS).

KomKids Kinderopvang is een van de grotere organisaties in Schiedam en is trots onderdeel te zijn van deze sector die zich niet alleen bezighoudt met opvang, maar ook bijdraagt aan het ontdekkingsavontuur én de ontwikkeling van kinderen. De SKS is eigenaar van KomKids BV en bewaakt het goede, maatschappelijk verantwoordelijke functioneren van KomKids.

Jouw rol als bestuurslid
Samen met de andere drie bestuursleden en de directeur bespreek je tijdens meerdere meetings per jaar de gang van zaken en het beleid van KomKids. Je vertegenwoordigt de SKS samen met de andere bestuursleden in de ‘Algemene Vergadering van Aandeelhouders’ van de BV, waarin onder meer de begroting en jaarrekening worden vastgesteld. Het gaat om circa zes vergaderingen per jaar. Voor je werkzaamheden in het SKS-bestuur ontvang je een vergoeding.

Goed om te weten: bij KomKids volgen we de Governancecode Kinderopvang 2019.

Wie zoeken we?
Iemand die...

  • Betrokken is bij kinderopvang en/of onderwijs;
  • inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen;
  • goed kan samenwerken;
  • nieuwsgierig is;
  • in Schiedam of omgeving woont.

Heb je weinig ervaring in bestuurlijke of toezichthoudende functies? Dat is geen probleem. We zijn tenslotte een organisatie waarin kinderen en medewerkers zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en ontdekken.

KomKids Kinderopvang
De structuur van KomKids in een notendop:

  • De dagelijkse werkzaamheden van KomKids worden geleid door de directeur van KomKids BV. De BV heeft een Raad van Commissarissen (RVC), die door het SKS-bestuur is benoemd.
  • De RVC heeft het dagelijkse toezicht op KomKids. Het SKS-bestuur staat meer op afstand.
  • De RVC en het SKS-bestuur vormen samen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KomKids BV.

Meer informatie over KomKids als organisatie vind je op www.komkids.nl.

Ben je geïnteresseerd in deze maatschappelijk relevante functie of wil je er meer van weten, neem dan contact op met Léon Wever, voorzitter van het SKS-bestuur. Mail naar leon.wever@gmail.com

Je kunt tot en met vrijdag 4 november a.s. reageren. Alvast goed voor de agenda om te weten: we streven ernaar om kort daarna gesprekken met kandidaten voor deze bestuursfunctie te voeren.