Betaling

Kan ik de Kinderopvangtoeslag direct laten overmaken aan KomKids?
U kunt de Kinderopvangtoeslag direct op onze rekening laten overmaken. Hiervoor hebben we als betrouwbare kinderopvangorganisatie met de Belastingdienst een overeenkomst (convenant) gesloten. De Kinderopvangtoeslag verrekenen wij direct met het bedrag op de maandelijkse factuur, waardoor het te incasseren bedrag lager is.
Indien u de kinderopvangtoeslag direct op onze rekening wilt laten storten, moet u hiervoor (opnieuw) toestemming geven aan de Belastingdienst. Dat kunt u eenvoudig doen via www.toeslagen.nl. In deze instructie leest u hoe dat moet. 

Waarom hanteert KomKids automatische incasso?
U kunt zo geen betalingen vergeten, de factuurbedragen worden juist en op tijd betaald, en u voorkomt hiermee extra kosten (indien men te laat betaalt worden er administratiekosten gerekend en men loopt zelfs het risico dat de dienstverlening wordt beëindigd). U dient natuurlijk wel voldoende saldo op uw rekening te hebben.
Een bijkomend voordeel is dat de factuurbedragen die middels automatische incasso betaald worden pas aan het begin van de lopende maand afgeschreven worden.

U kunt uw machtiging doorgeven via uw digitale KomKids-omgeving bij uw 'Persoonlijke instellingen', of door een digitaal Sepa-formulier in te vullen en aan ons te retourneren, dit formulier kunt u opvragen via factuur@komkids.nl 

Na verwerking van uw machtiging, waarbij u rekening moet houden met enige tijd voor deze verwerking (ca. 1 week), wordt het bedrag van de eerstvolgende factuur geïncasseerd; op deze factuur treft u de tekst aan 'dit bedrag zal rond de eerste van de maand worden afgeschreven'.

Staat op uw factuur 'wilt u het bedrag van deze factuur binnen 14 dagen overmaken' dan is uw rekeningnummer (nog) niet (juist) verwerkt en verzoeken wij u dit gegeven (opnieuw) aan ons door te geven.

Waarom wordt de automatische incasso de 1ste van de maand uitgevoerd terwijl de Kinderopvangtoeslag de 20ste wordt overgemaakt?
Rond de 20ste van iedere maand ontvangt u, indien u deze heeft aangevraagd en u hiervoor in aanmerking komt, de Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag wordt door de belastingdienst vooruit betaald en heeft betrekking op de volgende maand. KomKids stuurt u rond de 17de een factuur voor de volgende maand en incasseert het factuurbedrag pas op de 1ste van de betreffende maand. U heeft de Kinderopvangtoeslag dus al ruim 1,5 week eerder op uw rekening staan.

Kan ik kiezen voor handmatige betaling, als de automatische incasso problemen oplevert?
Indien u zelf het factuurbedrag voor de 22ste voorafgaand aan de betreffende maand overmaakt onder vermelding van uw debiteur- en factuurnummer, staat deze factuur niet meer open en zal er geen automatische incasso worden uitgevoerd. Mocht het betreffende factuurbedrag niet (tijdig) op onze rekening staan, zal het factuurbedrag alsnog omstreeks de 1ste van de maand automatisch worden geïncasseerd. U dient derhalve te allen tijde uw rekeningnummer voor automatische incasso door te geven.
Mochten er dringende redenen zijn om geen machtiging voor automatische incasso af te geven, dan zijn wij genoodzaakt u hiervoor € 1,50 per factuur administratiekosten in rekening te brengen.

Waarom ontvang ik een aanmaning terwijl ik een machtiging voor automatische incasso heb afgegeven en ik evenmin een herinnering heb ontvangen?
Na de automatische incasso op de 1ste van de maand, volgt bij het niet kunnen incasseren geen nieuwe poging om de betreffende factuur te incasseren. Dit heeft te maken met de overgang per 1 februari 2014 van de huidige betaalmiddelen in het kader van de Single Euro Payments Area (SEPA) naar de nieuwe Europese tegenhangers, de Europese Overschrijving en Europese Incasso. In verband hiermee zijn bij de banken de verwerkingstermijnen van het inningsproces langer. Indien de betreffende incasso niet in een betaling resulteert, heeft dit als consequentie dat u ca. 1 week na de vervaldatum van de factuur een schriftelijke aanmaning ontvangt waarbij tevens op grond van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) de (buitenrechtelijke) incassokosten dienen te worden vermeld. Bij niet (tijdig) betalen kunnen - naast de wettelijke rente - deze incassokosten bij u in rekening worden gebracht. De BTW over de incassokosten kunnen wij niet verrekenen; dit houdt in dat u ook de BTW over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd bent. Wij gaan er echter van uit dat dit niet zover zal komen. De reden van het mislukken van een incasso kunt u overigens bij uw bank navragen.

In de aanmaning wordt het openstaande bedrag gespecificeerd en wordt gemeld dat de dienstverlening zal stoppen totdat de vordering is voldaan. Tevens staat een rechtstreeks telefoonnummer van de medewerkers van de debiteurenafdeling vermeld zodat u bij eventuele onduidelijkheden direct contact met hen kunt opnemen.

Indien de betaling na genoemde incasso-storno en aanmaning alsnog uitblijft, wordt contact met het kindercentrum opgenomen zodat zij de ouder(s)/verzorger(s) van de toegangsweigering (waarnaar in de aanmaning is verwezen) op de hoogte kunnen stellen.

Het is helaas niet mogelijk om alvorens de betalingsherinneringen/aanmaningen te verzenden, deze per individu te beoordelen. Verzending van de herinneringen/ aanmaningen gebeurt in een geautomatiseerd proces, de brieven zijn daarom niet ondertekend. Het kan gebeuren dat u ten onrechte een aanmaning ontvangt, bijvoorbeeld omdat uw betaling de betreffende aanmaning heeft gekruist, u kunt de aanmaning dan als niet verzonden beschouwen.

Verzend KomKids betaalverzoeken?
De medewerkers van de Financiele afdeling kunnen u, in overleg, een betaalverzoek sturen.

Terug