Buitenschoolse en vakantieopvang*

Waarom krijg ik een factuur in juli of augustus voor buitenschoolse opvang terwijl mijn kind vanwege de zomervakantie niet naar de BSO is geweest?
De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. KomKids gaat uit van een kalenderjaar van januari t/m december, dit zijn 52 weken. Deze 52 weken bestaan uit 40 schoolweken en 12 vakantieweken. Op deze manier kunnen KomKids-ouders hiervoor vooraf kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Hoe regel ik vakantieopvang bij KomKids?
Ook in vakantieweken biedt KomKids kinderopvang aan voor schoolgaande kinderen. In elk kalenderjaar kunnen KomKids-ouders kiezen hoeveel vakantieopvang zij afnemen. Maakt een kind al gebruik van onze opvang, dan kan de vakantieopvang worden gewijzigd voor de start van een nieuwkalenderjaar. Bij nieuwe KomKids-kinderen wordt dit bij de aanmelding besproken. Het is ook mogelijk om vakantieopvang af te nemen zonder dat u gebruikt maakt van onze voor- en/of naschoolse opvang. Dit kan op basis van afname van een vakantiepakket maar ook door afname van losse vakantiedagen.

Hoeveel vakantieopvang kan ik afnemen?
Onze vakantieopvang is gebaseerd op de reguliere schoolvakanties. Dat betekent dat KomKids-ouders variërend van 1 tot 12 weken vakantieopvang kunnen afnemen. Onze Service Specialisten Tevreden KomKids-ouders spreken met elke ouder af voor welke dagen zij vakantieopvang nodig hebben. Via het ouderportaal kunt u elk moment u huidig saldo inzien.

Voorbeeld
Word er een vakantiepakket afgesproken van 6 weken voor dinsdag en donderdag, dan kan in de voorjaarsvakantie gebruik gemaakt worden van onze vakantieopvang op de aangegeven dagen. Daarna zijn er nog 5 weken voor dinsdag en donderdag over in het vakantiepakket tot einde kalenderjaar. Is er alleen gebruik gemaakt van de dinsdag? Dan houdt u voor de donderdag nog 6 weken over.

Hoe zet ik mijn vakantieopvang in?
Uiterlijk 4 weken voor iedere schoolvakantie kunt u aangeven of u hiervan gebruik wenst te maken.
In het ouderportaal kunt u de vakantieopvang bevestigen via op uw opvangoverzicht.
- Log in op het ouderportaal
- Klik op: “Opvang” en het opvangoverzicht verschijn
- Ga naar de betreffende maand 
- In de betreffende vakantieweek ziet u een vakantiedag voor u klaar staan op de afgesproken dag
- Klik op de dag en kies voor “opvang bevestigen” of “opvang afmelden”

Onder uw opvangoverzicht vindt u terug hoeveel tegoed er resterend is voor dit kalenderjaar.
Een extra vakantiedag vraagt u eenvoudig aan via uw digitale omgeving (klik op: ”Een verzoek indienen”).

Kan ik vakantieopvang gebruiken voor een studiedag?
Dit is niet mogelijk. Studiedagen vinden plaats in schoolweken, dat betekent dat we uitgaan van reguliere voor- en/of naschoolse opvang. Bij het inkopen van reguliere opvang op een studiedag (hiervoor wordt standaard 10,5 uur gerekend) wordt wel direct gekeken of er al opvang wordt afgenomen op deze dag. Is dat het geval, dan worden alleen de uren tussen de reguliere opvang extra in rekening gebracht. Een vakantiedag daarentegen vindt alleen plaats in vakantieweken.

Hoe wordt de vakantieopvang gefactureerd?
De afname van de vakantieopvang wordt op jaarbasis afgesproken en de kosten voor de vakantieopvang brengen wij in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening, zodat KomKids-ouders hiervoor vooraf kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst. Is er gebruik gemaakt van een losse extra vakantiedag? Dan wordt deze aan het eind van de maand, middels een extra factuur gefactureerd.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantiepakket wijzig of beëindig?
Bij wijzigingen in of beëindiging van de plaatsing gedurende het kalenderjaar vindt er een herberekening plaats van het eerder afgesproken vakantiepakket. Dit met inachtneming van één maand opzegtermijn voor reeds ingeplande weken of losse dagen. Belangrijk om te weten is dat niet-gebruikte weken niet worden terugbetaald. Wijzigen of opzeggen dient u door te geven via uw digitale omgeving. Zodra wij een opzegging in behandeling hebben genomen, wordt hiervan een bevestiging geplaatst in uw digitale KomKids-omgeving. Vergeet niet om deze wijzigingen ook door te geven aan de Belastingdienst.

SummerKids
In de zomervakantie zijn onze regeuliere BSO-locaties in Schiedam & Vlaardingen gesloten en komen alle kinderen van de vakantieopvang samen tijdens SummerKids. Het enige échte zomervakantieprogramma vol leuke activiteiten. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Schiedam en Vlaardingen toffe workshops volgen. Inschrijven kunnen KomKids-ouders zelf. Neemt u geen voor- en/of naschoolse opvang af bij KomKids, dan bent u ook van harte welkom. Vragen? Gewoon vragen! Neem dan contact op met onze Service Specialisten Tevreden KomKids-ouders via 010-4493203.

*Vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie & de gemeente Schiedam/Rotterdam/Vlaardingen.

Terug