Buitenschoolse en vakantieopvang*

Hoe is de vakantieopvang voor schoolgaande kinderen geregeld?
Voor aanvang van het kalenderjaar of bij aanvang van de plaatsing van uw kind/kinderen, kunt u aangeven hoeveel weken vakantieopvang u wilt afnemen. KomKids biedt ouders de mogelijkheid om zelf te kiezen hoeveel vakantieweken in het kalenderjaar afgenomen zullen gaan worden. U kunt vakantieopvang afnemen variërend van 1 tot 12 weken. We gaan er hierbij vanuit, dat als u een week inzet, u gebruik maakt van de weekdagen welke wij vooraf met u afgesproken hebben. Let op: het tegoed wordt dan ook per week afgeschreven en niet per dag.

Bijvoorbeeld:
U heeft een vakantie opvangpakket van 6 weken voor dinsdag en donderdag. In de schoolvakantie in februari zet u een week in. Uw kind(eren) kan/kunnen dan gebruik maken van de dinsdag en donderdag in die betreffende week. Daarna heeft u nog 5 weken over voor de rest van het kalenderjaar.

De afname van het aantal weken wordt op jaarbasis afgesproken en de kosten hiervoor worden evenredig per maand in het kalenderjaar aan de ouder/verzorger berekend. Het kindercentrum vraagt u om uiterlijk 6 weken voor een schoolvakantie aan te geven of u gebruik wil maken van een week vakantieopvang van het afgesproken aantal weken vakantieopvang.

Bij wijzigingen of beëindiging van de plaatsing gedurende het kalenderjaar vindt er een herberekening plaats van de vakantieopvang (met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor reeds ingeplande dagen). Belangrijk om te weten is dat niet-gebruikte (dagen in) weken niet worden terugbetaald. Dit geldt voor vervallen weken en de ingeplande weken gedurende de opzegtermijn.

Het is ook mogelijk om alleen vakantieopvang af te nemen.

Kan ik vakantiedagen opsparen en in een andere vakantieweek inzetten?
U kunt helaas geen niet-gebruikte vakantiedagen sparen of een opgenomen dag op voorhand compenseren met een toekomstige niet-gebruikte vakantiedag.

Kan ik het aantal weken vakantieopvang wijzigen?
U kunt het aantal weken vakantieopvang altijd wijzigen. Extra opvangdagen aanvragen is altijd mogelijk. Opzeggen kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Wijzigen of opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per e-mail: service@komkids.nl. Zodra wij uw opzegging in behandeling hebben genomen, krijgt per e-mail een bericht dat er een bevestigingsbrief klaarstaat in uw digitale KomKids-omgeving.

De kosten voor de vakantieopvang brengen wij in gelijke maandelijkse termijnen in rekening, zodat u hiervoor vooraf Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Bij wijzigingen of beëindiging van de plaatsing gedurende het kalenderjaar vindt er een herberekening plaats van de vakantieopvang (met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor reeds ingeplande dagen). Belangrijk om te weten is dat niet-gebruikte (dagen in) weken niet worden terugbetaald. Dit geldt voor vervallen weken en de ingeplande weken gedurende de opzegtermijn. Vergeet niet om deze wijzigingen ook door te geven aan de Belastingdienst.

Waarom krijg ik een factuur in juli of augustus voor buitenschoolse opvang terwijl mijn kind vanwege de zomervakantie niet naar de BSO is geweest?
De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. KomKids gaat uit van een kalenderjaar van januari t/m december, dit zijn 52 weken. Deze 52 weken bestaan uit 40 schoolweken en 12 vakantieweken.

*Vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie & de gemeente Schiedam/Rotterdam/Vlaardingen.

Terug