Buitenschoolse en vakantieopvang*

Waarom krijg ik een factuur in juli of augustus voor buitenschoolse opvang terwijl mijn kind vanwege de zomervakantie niet naar de BSO is geweest?
De berekening voor de verschillende opvangsoorten is gebaseerd op het aantal openingsweken en wordt in 12 maanden aan de ouders gefactureerd. KomKids gaat uit van een kalenderjaar van januari t/m december, dit zijn 52 weken. Deze 52 weken bestaan uit 40 schoolweken en 12 vakantieweken. Op deze manier kunnen KomKids-ouders hiervoor vooraf kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Hoe regel ik vakantieopvang bij KomKids?

Ook in vakantieweken biedt KomKids kinderopvang aan voor schoolgaande kinderen. In elk kalenderjaar kunnen KomKids-ouders kiezen hoeveel weken zij afnemen. Maakt een kind al gebruik van onze opvang, dan wordt de vakantieopvang kortgesloten bij de start van een nieuwkalenderjaar. Bij nieuwe KomKids-kinderen wordt dit bij de aanmelding besproken. 

Het is ook mogelijk om vakantieopvang af te nemen zonder dat u gebruikt maakt van onze voor- en/of naschoolse opvang. Dit kan op basis van afname van ons wekenpakket maar ook door afname van losse vakantiedagen.

Hoeveel vakantieopvang kan ik afnemen?
Onze vakantieopvang is gebaseerd op de reguliere schoolvakanties. Dat betekent dat KomKids-ouders variërend van 1 tot 12 weken vakantieopvang kunnen afnemen. Onze Service Specialisten Tevreden KomKids-ouders spreken met elke ouder af voor welke dagen zij vakantieopvang nodig hebben.  Word er vakantieopvang afgenomen? Dan zorgen zij er ook voor dat het administratief juist wordt doorgevoerd.

Voorbeeld
Word er een vakantiepakket afgesproken van 6 weken voor dinsdag en donderdag, dan kan in de voorjaarsvakantie gebruik gemaakt worden van onze vakantieopvang op de aangegeven dagen. Daarna zijn er nog 5 weken over in het vakantiepakket tot einde kalenderjaar. 
Let op: het ‘tegoed’ wordt in onze administratie per week afgeschreven en niet per dag.

Hoe zet ik mijn vakantieopvang in?
Elk kindcentrum vraagt onze KomKids-ouders uiterlijk 6 weken voor iedere schoolvakantie aan te geven of er gebruik wordt gemaakt van vakantieopvang in die vakantie.
Niet-gebruikte vakantiedagen worden niet opgespaard. Een extra vakantiedag kan wel in overleg met onze Service Specialisten Tevreden KomKids-ouders worden ingekocht.

Kan ik vakantieopvang gebruiken voor een studiedag?
Dit is niet mogelijk. Studiedagen vinden plaats in schoolweken, dat betekent dat we uitgaan van reguliere voor- en/of naschoolse opvang. Bij het inkopen van reguliere opvang op een studiedag wordt wel direct gekeken of er al opvang wordt afgenomen op deze dag. Is dat het geval, dan worden alleen de uren tussen de reguliere opvang extra in rekening gebracht. Een vakantiedag daarentegen wordt standaard berekend over 10,5 uur per dag en vindt alleen plaats in vakantieweken.

Hoe wordt de vakantieopvang gefactureerd?
De afname van het aantal weken vakantieopvang wordt op jaarbasis afgesproken en de kosten voor de vakantieopvang brengen wij in 12 gelijke maandelijkse termijnen in rekening, zodat KomKids-ouders hiervoor vooraf kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen bij de Belastingdienst.

Is er gebruik gemakt van een losse extra vakantiedag? Dan wordt deze aan het eind van de maand, middels een extra factuur gefactureerd.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantiepakket wijzig of beëindig?
Bij wijzigingen in of beëindiging van de plaatsing gedurende het kalenderjaar vindt er een herberekening plaats van het eerder afgesproken vakantiepakket. Dit met inachtneming van één maand opzegtermijn voor reeds ingeplande weken of losse dagen. Belangrijk om te weten is dat niet-gebruikte weken niet worden terugbetaald.

Wijzigen of opzeggen dient schriftelijk te gebeuren per e-mail naar service@komkids.nl. Zodra wij een opzegging in behandeling hebben genomen, wordt hiervan een bevestiging geplaatst in uw digitale KomKids-omgeving. Vergeet niet om deze wijzigingen ook door te geven aan de Belastingdienst.

SummerKids
Naast onze reguliere vakantieopvang, hebben we dit jaar ook weer de enige échte SummerKids: het zomervakantieprogramma vol leuke activiteiten. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Schiedam en Vlaardingen toffe workshops volgen. Inschrijven kunnen KomKids-ouder zelf. Neemt u geen voor- en/of naschoolse opvang af bij KomKids, dan ben je ook van harte welkom. Vragen? Gewoon vragen! Neem dan contact op met onze Service Specialisten Tevreden KomKids-ouders via 010-4493200.

*Vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie & de gemeente Schiedam/Rotterdam/Vlaardingen.

Terug