Tarieven en kinderopvangtoeslag

Krijg ik elk jaar een nieuwe overeenkomst omdat de tarieven wijzigen?
U krijgt alleen een overeenkomst als u voor het eerst gebruik gaat maken van de kinderopvang of als de soort opvang wordt gewijzigd. De wijziging van de tarieven per 1 januari van het nieuwe jaar worden u per mail medegedeeld. Indien u nog vragen heeft, kunt u mailen naar de afdeling Service & Advies: service@komkids.nl

Hoe kan ik Kinderopvangtoeslag aanvragen en welke gegevens heb ik hiervoor nodig?
U dient het uurtarief en het aantal hele opvanguren per volle maand in te vullen alsmede de gegevens van de opvanglocatie. Deze gegevens vindt u in de overeenkomst kinderopvang.
Daarnaast moet u uw inkomensgegevens (te vinden op uw jaaropgave, loonstrook of belastingaanslag) alsmede de sofinummers van u (en uw partner indien van toepassing) en uw kind(eren) opgeven.

Via de link www.toeslagen.nl kunt u op uw persoonlijke toeslagenpagina 'Mijn toeslagen' snel en gemakkelijk Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen en uw gegevens bekijken, zoals ze bij de Belastingdienst bekend zijn.

Om in te loggen op Mijn toeslagen hebt u uw DigiD nodig. Als u nog geen DigiD hebt, kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Als u de toeslag later aanvraagt, dan kunt u alleen nog toeslag krijgen voor de maand waarin u de toeslag aanvraagt en voor 3 maanden ervoor.

Indien wij u hierbij van dienst kunnen zijn, horen wij dat graag. KomKids is bij de Belastingdienst aangemeld als toeslagendienstverlener. Dit houdt in dat onze medewerkers van de debiteurenadministratie u nog beter kunnen ondersteunen bij het aanvragen/wijzigen van de Kinderopvangtoeslag. Als u van deze gratis service gebruik wilt maken, kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummers 010-4493205, 010-4493219 of het algemene KomKids nummer 010–4493200.

Hoeveel kost de opvang van mijn kind(eren) mij?
U kunt als volgt een indicatieve berekening maken:

Offerte-/factuurbedrag per maand
€ A
Af: te ontvangen Kinderopvangtoeslag*
€ B -/-
Totaal eigen bijdrage per maand (bedrag A minus bedrag B)

*Via de link www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen kunt u een proefberekening maken hoeveel Kinderopvangtoeslag u per maand van de Belastingdienst kunt krijgen.

Op basis van de uren van de minst werkende partner kan men kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoe werkt dit bij zelfstandigen, als de partner meewerkt in de onderneming en in aanmerking komt voor de meewerkaftrek maar niet in loondienst is?
Ondernemers en zelfstandigen moeten hun gewerkte uren aannemelijk maken. De meewerkende partner is de minstwerkende partner dus diens uren zijn bepalend voor het recht op kinderopvangtoeslag. Zowel voor de inkomstenbelasting als voor de kinderopvangtoeslag moet deze partner aannemelijk maken wat het aantal uren is. Voor de inkomstenbelasting voor de meewerkaftrek en voor de kinderopvangtoeslag voor het aantal uren kinderopvang via de 140/70- procent koppeling.

Wat moet een ZZP'er aan opvanguren opgeven in relatie tot de door hem/haar gewerkte uren?
De ZZP'er moet op basis van de werkzaamheden inschatten hoeveel arbeidsuren hij/zij gaat maken en moet dan daarop het maximale aantal opvanguren baseren.

Hoe gaat de controle plaatsvinden van de gewerkte uren van de minstwerkende partner bij de KOT?
Via een toezichtactie zal dit achteraf worden gecontroleerd.

Ik heb nog geen overeenkomst of kennisgeving ontvangen, kan ik wel Kinderopvangtoeslag aanvragen als ik de ingangsdatum weet?
U kunt aan de hand van een schatting van het aantal opvanguren per maand en het tarief (zie tarievenlijst) de aanvraag invullen; eventuele wijzigingen kunt u op een later tijdstip nog aan de belastingdienst doorgeven.

Op welke feestdagen zijn de KomKids locaties gesloten?
De centra zijn gesloten op: Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op Bevrijdingsdag 1x in de 5 jaar te weten 2025, 2030 en verder.

Wat als u het niet redt om uw kind op de afgesproken tijd op te halen?
Het kan gebeuren dat u een keer uw kind(eren) buiten de afgesproken opvangtijd komt ophalen. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten. Wij rekenen op een telefoontje als u het niet redt.
Omdat hierdoor dan mogelijk teveel kinderen in de groep aanwezig zijn, adviseren wij u in een dergelijke geval dat u iemand anders benadert die uw kind(eren) wel binnen de reguliere opvangtijd kan komen halen. Wij vragen u dit eveneens te laten weten aan het kindcentrum. Wanneer u vaker na de reguliere tijd komt, dan is het verstandig om de opvang ruimer in de kopen.

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat uw kind(eren) langer dan de afgesproken opvangtijd van de opvang gebruikmaakt/-maken, dan zijn wij helaas wel genoodzaakt de volgende kosten wij in rekening:
- verkorte kinderopvang met vve/peuteropvang (eind van de ochtend): kosten voor een middag
- hele dagopvang (eind van de ochtend): kosten voor een middag
- hele dagopvang (eind van de middag): per half uur 
- buitenschoolse opvang (eind van de middag): per half uur

Terug