De vijf…… voorleestips.
Voorlezen is voor een kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen, maar zeker ook voor oudere kinderen.

1. Kies een boek dat past bij de ontwikkeling en belangstelling van de kinderen.
2. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor.
3. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken , zodat je kind in aanraking komt met veel nieuwe woorden.
4. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
5. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.


Voordelen van voorlezen
Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt een kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen. En er zijn nog meer voordelen van voorlezen te noemen:
• voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen
• voorlezen vergroot de liefde voor boeken
• voorlezen werkt rustgevend
• voorlezen versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
• voorlezen zorgt voor hogere schoolresultaten
• voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen
• voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
• voorlezen verhoogt de concentratie
• als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook meer zelf gaan lezen.