Pedagogische kwaliteit speelt een belangrijke rol in de visie van KomKids. Daarom heeft KomKids een Pedagogisch Kenniscentrum, met een dynamisch team van maar liefst vijf pedagogische begeleiders, een beleidsmedewerker kwaliteit en hoofd pedagogiek, tevens afdelingshoofd. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum hebben veel ervaring in het werken met kinderen en hebben allemaal een andere pedagogische achtergrond.

Het team houdt zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers op de groepen maken ze zich sterk om de pedagogische kwaliteit en het beleid van KomKids te bewaken en verder te ontwikkelen. De pedagogisch begeleiders kijken bijvoorbeeld regelmatig mee op de groepen en bieden ondersteuning aan pedagogisch medewerkers en locatiemanagers. Het doel van deze ondersteuning is om de pedagogisch medewerkers op de groep handvatten mee te geven om het welbevinden van de kinderen verder te kunnen bevorderen. Er kan ook pedagogische ondersteuning worden geboden als er zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van een specifiek kind, maar dit doen de pedagogisch begeleiders alleen met toestemming van de ouders.

Daarnaast schrijven de medewerkers van het pedagogisch kenniscentrum regelmatig leuke en inspirerende tips en boekentips #leesplezier en geven zij workshops voor ouders met actuele of verrassende thema’s. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum stellen zich graag voor.

201801 PK team met naam
Melissa Holleman

Ik ben Melissa Holleman en geboren en getogen in het schitterende Schiedam. Op de plek waar nu het sportpark Willem Alexander gevestigd is liep ik vroeger met een emmertje en schepje op zoek naar kikkerdril, aparte bladeren en maakte ik moddersoep. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat kinderen buiten heerlijk vol fantasie kunnen spelen, vrienden maken en bewegen. Als het hoofd van de pedagogische afdeling binnen KomKids zie ik veel verschillende locaties en zie ik mooie en fijne momenten met de kinderen voorbij komen. De uitdaging voor mij ligt er vooral in het meegaan met inhoudelijk sterke veranderingen en de pedagogische basis die wij hebben binnen KomKids waarderen en versterken.

Melanie de Lange
Mijn naam is Melanie de Lange en ik werk als beleidsadviseur kwaliteit bij KomKids. Van jongs af aan was ik in onze straat al druk in de weer met het organiseren van activiteiten voor de kinderen, zoals workshops, poppenkastvoorstellingen, hobbymarktjes, wedstrijdjes etc. Op mijn 12e ging ik voor het eerst oppassen op mijn buurkinderen. Iedereen ging er ook vanuit dat ik later leerkracht op een kleuterschool zou worden, maar mijn keuze ging uit naar HBO-SPH met als doel, pedagogisch medewerker worden op de kinderafdeling van het ziekenhuis. Helaas heb ik na mijn afstuderen hier geen baan in kunnen vinden en kwam ik in 1997 bij KomKids terecht. De eerste 7 jaren heb ik gewerkt als locatiemanager en nu dan als beleidsadviseur kwaliteit. Het o.a. opzetten van het kwaliteitssysteem destijds, het up-to-date houden van het kwaliteitssysteem nu, maar ook het observeren van de pedagogisch inhoudelijke kwaliteit op de groepen door middel van de Pedagogische Schouw vind ik super belangrijk en leuk om te doen. Door mijn werkzaamheden kom ik veel op locaties, leer ik mijn collega’s op de werkvloer kennen en werk ik indirect nog steeds met kinderen en voornamelijk in het belang van de kinderen.

Addy Pool
Mijn naam is Addy Pool en ik ben werkzaam als pedagogisch begeleider en aandachtsfunctionaris bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik ben verbonden aan de locaties DOK, De Kleine Machinist, HoeksteenKids, PaletKids, IKC Palet Centrum, ElisaKids en Toekomst. Ik werk met veel plezier in deze functie omdat ik graag kennis verzamel en uitdeel. Daarmee wil ik de leefwereld van kinderen een prettige omgeving maken die zij met plezier kunnen ontdekken. Dat doe ik binnen KomKids, maar ook daarbuiten……. Dat is ook precies wat ik wil bereiken voor medewerkers; je breed kunnen ontwikkelen en met interesse de wereld in kijken. Vanuit mijn visie leer je altijd iets als je je betrokken voelt bij het onderwerp. Daarom is het belangrijk dat er voldoende onderwerpen aan bod komen waar je nieuwsgierig van wordt en waar je iets over wilt weten zodat je je verder kan ontwikkelen. Mijn vrije tijd besteed ik graag tijd aan lezen, buiten op stap gaan en soms heerlijk samen eten met mensen waar ik urenlang mee kan praten.

Karin van Spronsen
Ik ben Karin van Spronsen en werk sinds 1995 in Schiedam, eerst als  pedagogisch medewerker, daarna  als locatiemanager van een aantal VKV locaties. Sinds 2017 werk ik als pedagogisch begeleider vanuit het pedagogisch Kenniscentrum en  verbonden aan de locaties: De Wensboom, Bellefleur, Viola, Het Mirakel, Regenboog, KlinkerKids en ViolierKids. Het is mooi om te zien hoe  kinderen  d.m.v. spel leren en zich ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen een fijne dag hebben wanneer ze bij Komkids zijn, zodat ze later  met veel plezier  terug kunnen kijken op hun kindertijd.

Debby van den Bosch
Mijn naam is Debby van den Bosch en ik ben sinds 2005 met veel plezier werkzaam binnen KomKids. Ik denk zelf met een fijn gevoel terug aan mijn kindertijd. Spelletjes doen, buiten spelen, rollenspel , met de barbies spelen en leuke activiteiten in de wijk ondernemen. Dat deed ik graag met mijn moeder, broertje en vriendjes en vriendinnetjes. Sinds september 2017 ben ik pedagogisch begeleider en ben ik verbonden aan de bijzondere bso’s en VaartKids. Ik vind het erg belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en hen daarin zo min mogelijk te begrenzen. De Amerikaanse socioloog Harry Edwards heeft daar een mooie uitspraak over gedaan “We must teach our children to dream with their eyes open” (We moeten onze kinderen leren dromen met hun ogen open).

Franka Fortuin
Ik ben Franka Fortuin, woonachtig in Numansdorp, waar ik overigens al heel mijn leven woon. Met de vele kinderen in de buurt was het buiten altijd feest. Samen met mijn zusje, vaak mijn partner in crime, kon ik eindeloos met barbies spelen (ja, ook als ‘kapper’ …) maar waren we na schooltijd vooral buiten te vinden. Bijvoorbeeld in de tuin waar we een slakkenhotel maakten of op oma’s balkon waar we met alle lakens die we konden vinden een hut bouwden. Dat doet me nu beseffen dat kinderen niet veel nodig hebben om tot spel te komen, behalve een rijke natuur en genoeg fantasie. Tijdens mijn 3e jaar Pedagogiek in 2011 ben ik stage gaan lopen op de hele dagopvang van Dok en niet meer weg gegaan bij KomKids. Ik heb op verschillende locaties binnen de organisatie op de hele dagopvang, op de peuterspeelzaal en ook op BSO groepen gewerkt. En sinds 2017 als pedagogisch begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Wat tijdens verschillende situaties of afwegingen in mijn werk altijd op de achtergrond in mijn hoofd rond zingt is: Kleine kinderen worden groot en jij maakt het verschil! Hoe maak jij dagelijks het verschil voor onze kinderen?

Mireille Groenewegen
Ik ben Mireille Groenewegen en ik ben sinds 2017 onderdeel van het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik vind het belangrijk dat kinderen de wereld om zich heen spelenderwijs leren ontdekken. Ik ben zelf opgegroeid in een klein dorpje waar ik elke dag met mijn zusjes en alle buurkinderen, jong en oud, buiten te vinden was. Na school begon de pret: bomen klimmen, hutten bouwen, voetballen, meidenclubjes, toneelstukken uitvoeren en nog veel meer. Ik heb hier zelf veel plezier aan beleefd en vind dan ook dat ieder kind het verdient om buiten de wereld om zich heen te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en dingen uit te proberen.