Pedagogische kwaliteit speelt een belangrijke rol in de visie van KomKids. Daarom heeft KomKids een Pedagogisch Kenniscentrum, met een dynamisch team van maar liefst vijf Pedagogische Begeleiders, een Beleidsmedewerker Kwaliteit en Hoofd Pedagogiek, tevens afdelingshoofd. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum hebben veel ervaring in het werken met kinderen en hebben allemaal een andere pedagogische achtergrond.

Het team houdt zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Samen met de Pedagogisch Professionals op de groepen maken ze zich sterk om de pedagogische kwaliteit en het beleid van KomKids te bewaken en verder te ontwikkelen. De Pedagogisch Begeleiders kijken bijvoorbeeld regelmatig mee op de groepen en bieden ondersteuning aan Pedagogisch Professionals en Locatiemanagers. Het doel van deze ondersteuning is om de Pedagogisch Professionals op de groep handvatten mee te geven om het welbevinden van de kinderen verder te bevorderen. Ook kunnen de Pedagogisch Begeleiders een rol spelen in het verbinden van iedereen die betrokken is rondom het kind en ouders. In overleg met ouders en professionals kunnen we zo komen tot een passend aanbod voor ieder kind.

Daarnaast schrijven de medewerkers van het pedagogisch kenniscentrum regelmatig leuke en inspirerende tips en boekentips #leesplezier en geven zij workshops voor ouders met actuele of verrassende thema’s. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum stellen zich graag voor.

Melissa Holleman
202106 Frame melissahollemanMijn naam is Melissa Holleman en als Expert Pedagogiek stuur ik binnen KomKids het Pedagogisch Kenniscentrum aan. In 2002 ben ik als Pedagogisch Medewerker begonnen bij KomKids in de kinderopvang. Na jarenlange praktijkervaring op alle verschillende groepen en diverse studies ben ik in 2017 als leidinggevende gestart bij het Pedagogisch Kenniscentrum. Naast mijn werkzaamheden binnen het Pedagogisch Kenniscentrum ben ik Aandachtsfunctionaris, Coach gezonde kinderopvang, organiseer ik (mede) verschillende projecten. Ik onderhoud regelmatig nauw contact met de gemeente, verschillende scholen openbaar onderwijs in Schiedam en diverse collega’s van binnen en buiten het werkveld. Al met al zo een diverse en positief uitdagende functie. Een aantal van mijn passies in de omgang en het werken met kinderen zijn: het kinderbrein (Breinbegrip), natuurbeleving (groen = groeien), diversiteit in de breedste zin van het woord (kunnen zijn wie je bent en kunnen worden wie je wilt) en een leven lang samen leren (alleen ben je sneller, samen kom je verder).

Melanie de Lange202110 Melaniedelange
Mijn naam is Melanie de Lange. Sinds 1997 in dienst bij KomKids. De eerste 7 jaar heb ik gewerkt als Locatiemanager van diverse locaties en daarna als Expert Kwaliteitswaarborging. Het o.a. opzetten van het HKZ kwaliteitssysteem in 2003, het up-to-date houden van het kwaliteitssysteem nu, het uitvoeren van interne audits en het begeleiden van de externe audits die gedaan worden door Lloyd’s Register zijn onderdeel van mijn werkzaamheden. Maar ook het observeren van de pedagogisch inhoudelijke kwaliteit op de groepen door middel van de Pedagogische Schouw vind ik super belangrijk en leuk om te doen. Door mijn werkzaamheden kom ik veel op locaties, leer ik mijn collega’s op de werkvloer kennen en werk ik indirect nog steeds met kinderen en voornamelijk in het belang van de kinderen.

Addy Pool
202106 addypoolMijn naam is Addy Pool en ik ben werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik ben verbonden aan de locaties DOK en Willibrordus in Schiedam en IKC 't Palet Centrum in Vlaardingen. Samen met collega’s van de centra en het Pedagogisch Kenniscentrum zorgdragen voor een veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien en ontwikkelen, dat is een belangrijke opdracht in mijn werk. Naast mijn taken als Pedagogisch Begeleider verzorg ik verschillende scholingen en trainingen binnen KomKids en ben ik samen met Melissa Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling. Een goede samenwerking met ketenpartners van groot belang, daarom ben ik actief in het bijwonen van bijeenkomsten die hierin voorzien en sluit ik me aan bij netwerken die zich hiervoor inspannen.

Karin van Spronsen
202110 karinvanspronsenIk ben Karin van Spronsen en werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik begeleid de kindcentra: de Wensboom, Het Mirakel, de Regenboog, Klinker en Violier. Zorgen voor een veilige, uitdagende speelleeromgeving, waarin kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen, plezier hebben en hun talenten kunnen ontdekken vind ik hierbij erg belangrijk. Willen we deze kansen aan ieder kind geven is een goede samenwerking met ketenpartners van groot belang. Ieder kind moet terug kunnen kijken op een fijne kindertijd!Debby van den Bosch

202110 Debby vanden BoschIk ben Debby van den Bosch en werk o.a. als Pedagogisch Begeleider bij KomKids. Inmiddels ben ik met veel plezier 15 jaar werkzaam binnen deze organisatie. Ik begeleid de bijzondere bso's; VaartKids, Kindcentrum Harga, Viola en Bellefleur. Onder de bijzondere bso's vallen AquaFun (zwem-bso bij zwembad Zuid), AquaKids (zwem-bso bij zwembad Groenoord), AlliantieKids (turn bso bij turnvereniging Alliantie), Beestenboel (bso bij speelparadijs De Beestenboel), GreenKids (natuur-bso bij het NME centum in Schiedam), De Volkstuin (groene-bso bij het volkstuinen complex Vijfsluizen), VVKS-Kids (voetbal-bso op het sportpark Willem Alexander). Ik vind het belangrijk dat kinderen hun passies en talenten kunnen ontwikkelen binnen een veilige omgeving. Plezier staat daarbij voorop. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.

Franka Fortuin
202106 frankafortuinMijn naam is Franka Fortuin en sinds 2017 ben ik werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Voorafgaand aan het werken als PB’er heb ik veel ervaring opgedaan in het werken op verschillende HDO-, VKV- en BSO-groepen. Zodoende werk ik al 10 jaar met veel plezier bij KomKids. Op dit moment begeleid ik de locaties in de wijken Schiedam West (Toekomst, De Wieken, ZiezoKids), Schiedam Nieuwland (IKC Blink, StartKids), Schiedam Centrum (Plantage) en Vlaardingen Holy (HoeksteenKids, PaletKids). Ik vind het belangrijk om dagelijks het verschil te maken voor kinderen. Dit door middel van het bieden van een veilige- maar uitdagende omgeving, het stimuleren van eigenheid en talenten en het signaleren van en het anticiperen op behoeften van het kind. Daarin is een goede samenwerking met ouders en ketenpartners natuurlijk van groot belang, waarin de belangen van het kind voorop staan.

Mireille Groenewegen
202110 Mireille Flipse Groenewegen siteMijn naam is Mireille Groenewegen en ik ben werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik begeleid de KomKids-locaties in Schiedam Oost (kindcentrum Kekt, Peperklip en Kaleidoscoop Campus) en Rotterdam (kindcentrum De Kleine Machinist en ElisaKids). Ik vind het belangrijk dat kinderen de wereld om zich heen spelenderwijs ontdekken en daar veel plezier aan beleven. Ieder kind verdient het beste en daar hebben we elkaar voor nodig!