Pedagogische kwaliteit speelt een belangrijke rol in de visie van KomKids. Daarom heeft KomKids een Pedagogisch Kenniscentrum, met een dynamisch team van maar liefst vijf Pedagogische Begeleiders, drie Praktijkcoaches Voorschoolse Educatie en Hoofd Pedagogiek, tevens afdelingshoofd. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum hebben veel ervaring in het werken met kinderen en hebben allemaal een andere pedagogische achtergrond.

Het team houdt zich bezig met de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Samen met de Pedagogisch Professionals op de groepen maken ze zich sterk om de pedagogische kwaliteit en het beleid van KomKids te bewaken en verder te ontwikkelen. De Pedagogisch Begeleiders kijken bijvoorbeeld regelmatig mee op de groepen en bieden ondersteuning aan Pedagogisch Professionals en Locatiemanagers. Het doel van deze ondersteuning is om de Pedagogisch Professionals op de groep handvatten mee te geven om het welbevinden van de kinderen verder te bevorderen. Ook kunnen de Pedagogisch Begeleiders een rol spelen in het verbinden van iedereen die betrokken is rondom het kind en ouders. In overleg met ouders en professionals kunnen we zo komen tot een passend aanbod voor ieder kind.

Daarnaast schrijven de medewerkers van het pedagogisch kenniscentrum regelmatig leuke en inspirerende tips en boekentips #leesplezier en geven zij workshops voor ouders met actuele of verrassende thema’s. De medewerkers van het Pedagogisch Kenniscentrum stellen zich graag voor.

Melissa Holleman
202106 Frame melissahollemanMijn naam is Melissa Holleman en als Expert Pedagogiek stuur ik binnen KomKids het Pedagogisch Kenniscentrum aan. In 2002 ben ik als Pedagogisch Medewerker begonnen bij KomKids in de kinderopvang. Na jarenlange praktijkervaring op alle verschillende groepen en diverse studies ben ik in 2017 als leidinggevende gestart bij het Pedagogisch Kenniscentrum. Naast mijn werkzaamheden binnen het Pedagogisch Kenniscentrum ben ik Aandachtsfunctionaris, Coach gezonde kinderopvang, organiseer ik (mede) verschillende projecten. Ik onderhoud regelmatig nauw contact met de gemeente, verschillende scholen openbaar onderwijs in Schiedam en diverse collega’s van binnen en buiten het werkveld. Al met al zo een diverse en positief uitdagende functie. Een aantal van mijn passies in de omgang en het werken met kinderen zijn: het kinderbrein (Breinbegrip), natuurbeleving (groen = groeien), diversiteit in de breedste zin van het woord (kunnen zijn wie je bent en kunnen worden wie je wilt) en een leven lang samen leren (alleen ben je sneller, samen kom je verder).

Addy Pool
202106 addypoolMijn naam is Addy Pool en ik ben werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik ben verbonden aan de locaties DOK en Willibrordus in Schiedam, daarnaast begeleid ik ook de bijzondere BSO's. Onder de bijzondere BSO's vallen AquaFun (zwem-BSO bij zwembad Zuid), AquaKids (zwem-BSO bij zwembad Groenoord), AlliantieKids (turn BSO bij turnvereniging Alliantie), Beestenboel (BSO bij speelparadijs De Beestenboel), GreenKids (natuur-BSO bij het NME centum in Schiedam), De Volkstuin (natuur-BSO bij het Volkstuinen complex Vijfsluizen), FitKids (sport-BSO op het sportpark Willem Alexander). Naast mijn taken als Pedagogisch Begeleider verzorg ik verschillende trainingen binnen KomKids zoals de VE-opleiding voor de voorschoolse educatie en Natuuravonturen. Ook ben ik samen met Melissa Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en neem ik deel aan de eKO-projectgroep waarin we aandacht hebben voor het duurzaam werken en opgroeien binnen KomKids.

202206 hildaHilda de Jong
Mijn naam is Hilda de Jong. Ook ik werk al meerdere jaren en met plezier bij KomKids en heb praktijkervaring in verschillende functies. Vanaf juni 2022 ben ik werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Ik ben verbonden aan de locaties in de wijken Schiedam West (Toekomst, De Wieken, ZiezoKids) en IKC 't Palet Centrum in Vlaardingen. Naast mijn taken als Pedagogisch Begeleider verzorg ik, samen met Mireille, de training “de Baby Expert”, een door KomKids ontwikkelde training gericht op het werken met baby’s. Werken in de kinderopvang is een belangrijk vak, we staan aan het begin van het leven van een kind. Het is belangrijk dat alle kinderen zich in veiligheid, met plezier en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Mooi om daar, in de rol van Pedagogisch Begeleider, een bijdrage aan te leveren!

Debby van den Bosch

202110 Debby vanden BoschIk ben Debby van den Bosch en werk o.a. als Pedagogisch Begeleider bij KomKids. Sinds 2005 ben ik met veel plezier werkzaam binnen KomKids waar ik verschillende functies heb bekleed. Als Pedagogisch Begeleider ben ik betrokken bij Kindcentrum Kekt, Kaleidoscoop Campus, Klein IKC Peperklip, VaartKids, Kindcentrum Harga, IKC Vindingrijk, Viola en Bellefleur. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun passies en talenten kunnen ontwikkelen binnen een veilige omgeving. Plezier staat daarbij voorop. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan.
Franka Fortuin

202106 frankafortuinMijn naam is Franka Fortuin en sinds 2017 ben ik werkzaam als Pedagogisch Begeleider (PB'er) bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Voorafgaand aan het werken als PB’er heb ik veel ervaring opgedaan in het werken op verschillende HDO-, VKV/PSZ- en BSO-groepen. Zodoende werk ik al meer dan 12 jaar met veel plezier bij KomKids. Op dit moment begeleid ik de locaties in de wijken Schiedam Svea (De Wensboom, Kindcentrum Violier), Schiedam Nieuwland (IKC Blink, StartKids), Schiedam Centrum (Plantage), Vlaardingen Holy (HoeksteenKids, PaletKids) en Vlaardingen Oost (Avonturijn). Ik vind het belangrijk om dagelijks het verschil te maken voor kinderen. Dit door middel van het bieden van een veilige- maar uitdagende omgeving, het stimuleren van eigenheid en talenten en het signaleren van en het anticiperen op behoeften van het kind. Daarin is een goede samenwerking met ouders en ketenpartners natuurlijk van groot belang, waarin de belangen van het kind voorop staan.

Mireille Groenewegen
202110 Mireille Flipse Groenewegen siteMijn naam is Mireille Groenewegen en ik ben werkzaam als Pedagogisch Begeleider bij het Pedagogisch Kenniscentrum. In 2013 ben ik binnen KomKids begonnen als stagiair en daarna heb ik als Pedagogisch Professional meerdere jaren met veel plezier op de groep gewerkt. Vanaf 2018 ben ik onderdeel van het Pedagogisch Kenniscentrum en op dit moment begeleid ik de KomKids-locaties in Schiedam Woudhoek (Kindcentrum Het Mirakel, Kindcentrum Regenboog en Kindcentrum Klinker) en Rotterdam (Kindcentrum De Kleine Machinist, BSO De Grote Machinist en Kindcentrum ElisaKids). Naast mijn taken als Pedagogisch Begeleider verzorg ik, samen met Hilda, de training “de Baby Expert”, een door KomKids ontwikkelde training gericht op het werken met baby’s. Ik vind het belangrijk dat kinderen de wereld om zich heen spelenderwijs ontdekken en daar veel plezier aan beleven. Ieder kind verdient het beste en daar hebben we elkaar voor nodig!

Emma Osseweijer
2023 emma osseweijerMijn naam is Emma Osseweijer. Ik ben bij KomKids begonnen als Pedagogisch Professional op de groep en heb daarna de stap gemaakt naar Locatiemanager. Ik heb dit 3 jaar met veel plezier mogen doen maar ben nu een nieuwe uitdaging aangegaan binnen KomKids. Ik ben sinds oktober 2023 werkzaam binnen het Pedagogisch Kenniscentrum en bij afdeling Personeelszaken als Praktijkcoach. 

Ik hou mij bezig met verschillende werkzaamheden binnen het Pedagogisch Kenniscentrum, waardoor je me overal kan tegenkomen. De kwaliteit bewaken en kennis delen vind ik dan ook erg belangrijk. Ik doe dit werk met veel passie en plezier en breng graag over wat voor mooi vak wij uit oefenen.


Monique Jansen

202205 moniquejansenMijn naam is Monique Jansen en ik ben Praktijkcoach Voorschoolse Educatie bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. In 2003 ben ik begonnen bij KomKids in de kinderopvang als Pedagogisch Medewerker. Inmiddels heb ik bijna 30 jaar ervaring in de Kinderopvang, waarvan meer dan 20 jaar binnen KomKids. In deze jaren heb ik binnen KomKids ervaring opgedaan in verschillende opvangsoorten. Op dit moment ondersteun ik een aantal locaties van KomKids in de praktijk. Positief, passie en plezier zijn kernwaarden waar ik veel waarde aan hecht. Door positiviteit uit te stralen en na te streven ontstaat er passie en plezier in het werk. Op deze manier kunnen we samen groeien in de ontwikkeling die we nastreven. Ik vind het belangrijk om een onderdeel te kunnen zijn van een organisatie waarin de groei van de kinderen en Pedagogisch Professionals voorop staat. Daarom is het voor mij heel waardevol om mijn kennis in te zetten en te verbinden aan de Pedagogisch Professionals en andere collega's. Om op deze manier een veilige speelleeromgeving neer te kunnen zetten waar kinderen zich optimaal en in eigen tempo kunnen ontwikkelen en groeien.

Angelique Boes
202205 angeliqueboesIk ben Angelique Boes en werk onder andere als Praktijkcoach Voorschoolse Educatie bij het Pedagogisch Kenniscentrum van KomKids. Inmiddels werk ik 15 jaar met veel plezier binnen deze organisatie. Ik begeleid als Praktijkcoach verschillende groepen binnen KomKids. Ik vind het belangrijk dat we ons werk deskundig en met veel plezier uitvoeren. Waardoor we de kinderen een rijke dag kunnen aanbieden en dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.