komkids-20KomKids streeft ernaar om de gunstigste tarieven aan te bieden, vanzelfsprekend zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze opvang. In de onderstaande tarievenoverzichten vindt onze uur- en dagprijzen voor de verschillende soorten opvang die wij bieden. Alle tarieven zijn inclusief luiers, eten, uitstapjes enz.

TARIEVEN 2022
Kinderopvang en buitenschoolse opvang.pdf

TARIEVEN 2021
Kinderopvang en buitenschoolse opvang.pdf

Verkorte kinderopvang Schiedam (2,5 tot 4 jr).pdf
Peuterspeelzaal Vlaardingen (2 tot 4 jr).pdf
Peuterspeelzaal Rotterdam (2 t/m 4 jr).pdf


Kinderopvangtoeslag
Via de rekenmodule van de Belastingdienst kunt u een proefberekening voor 2021 maken. U kunt zo eenvoudig uitrekenen wat uw netto kinderopvangkosten zullen zijn en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen. Hier vindt u ook informatie over hoe u de toeslag kunt aanvragen. Ik wil graag een proefberekening maken

Overeenkomst
Jaarlijks ontvangt u in oktober/november van ons ter kennisgeving de overeenkomst voor het nieuwe jaar. U kunt daarin terugvinden wat u moet betalen per maand. Hiermee kunt u de tegemoetkoming kinderopvang via de belasting aanvragen. De overeenkomst geeft ook een duidelijke uitleg over de opbouw van de uren. U heeft daarna ruimschoots de tijd om de afname van dagen te verhogen of te verlagen. KomKids kent een opzegtermijn van maar één maand.

Aanvragen of wijzigen Kinderopvangtoeslag 2021
Vanaf begin december is het mogelijk om de kinderopvangtoeslag voor 2021 aan te vragen of te wijzigen. Houdt u er in verband met de uitbetaling van de kinderopvangtoeslag voor de maand januari 2021 (op 20 december 2020) rekening mee dat u de aanvraag of wijziging van de kinderopvangtoeslag in de 1e week van december 2020 doet (link naar MijnToeslagen).

Vragen?
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Service en advies. Zij zijn u graag van dienst.