Tegoed

Kan ik een tegoed altijd inzetten op de door mij gewenste dag? 
Als u een opvangdag niet kunt afnemen, is het mogelijk om deze uren om te zetten naar een tegoed (voorheen noemde we dit ruilen). Dit is een service van KomKids, u kunt hieraan dus geen rechten ontlenen. Wij hanteren hiervoor een aantal spelregels, zie hieronder. Dit betekent dat het inzetten van een tegoed op een andere dag, helaas, niet altijd te realiseren is.

Kan ik een (feest)dag afmelden voor een tegoed? En hoe dien ik een verzoek in?
Ja, dat kan. Indien uw kind op een bepaalde dag niet komt, verzoeken wij u dit minimaal 10 werkdagen van te voren door te geven via het ouderportaal. Ga in de 'Agenda' naar de dag waarop uw kind niet komt, klik op het pennetje en kies de optie 'Afwezigheid doorgeven'. Klik hier voor een korte uitleg.
Goed om te weten: om tegoed te ontvangen moet de afmelding minimaal 10 werkdagen van te voren doorgegeven zijn via het ouderportaal. Is dit korter, dan ontvangt u geen tegoed om op een andere dag in te zetten.

Ontvang ik een tegoed als ik mijn kind eerder ophaal of later breng dan de reguliere opvangtijd?
Nee, u ontvangt voor deze uren geen tegoed. 

Welke spelregels horen bij tegoed opbouwen?
 • In de Buitenschoolse Opvang is het mogelijk om bijvoorbeeld een naschoolse maandagmiddag af te melden en met dit tegoed een woensdagmiddag (meer uren) in te zetten. 
  In de Hele Dagopvang kan het tegoed van een middag ingezet worden voor een ochtend (meer uren). U krijgt hiervoor geen aanvullende factuur.
  Als u een korte middag aanvraagt met het tegoed die u van een ochtend heeft ontvangen door afmelding komt dit half uur te vervallen. 

 • Het tegoed dient in 1 keer ingezet te worden. Het is niet mogelijk om het tegoed te verdelen over meerdere dagen. Als u in de Hele Dagopvang uw kind een hele dag afmeld (= 10,5 uur) dient u deze 10,5 uur in 1 keer in te zetten. 

 • Indien u een tegoed in wilt zetten, verzoeken wij u dit minimaal 10 werkdagen van te voren door te geven via het ouderportaal. U kunt het tegoed van de afgemelde dag binnen 2 maanden* inzetten voor een andere dag. Goed om te weten: bij Bellefleur, Harga en Viola is deze regel niet van toepassing.**

 • In de Buitenschoolse Opvang kunnen tegoeden alleen ingezet worden voor dezelfde opvangsoorten. Dus een reguliere naschoolse middag kan ingezet worden voor een andere reguliere middag. Neemt u voorschoolse opvang af, dan kan het tegoed alleen voor de voorschoolse opvang ingezet worden. Het tegoed van een naschoolse of voorschoolse opvang kan niet worden ingezet op een ADV- of studiedag of in een vakantie. 

 • In de Zomervakantieopvang (Buitenschoolse Opvang) is het niet mogelijk om dagen in te zetten doormiddel van tegoed.

 • In de Peuterspeelzalen (PSZ) en Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) is het niet mogelijk om dagen in te zetten doormiddel van tegoed.

 • Nationale feestdagen (waarop alle KomKids locaties gesloten zijn) komen ook in aanmerking om af te melden voor een tegoed, indien de vaste opvangdag op een Nationale feestdag valt. 

 • Een dag inzetten door middel van het tegoed, is mogelijk als er is voldoende plaats is en we kijken naar het welbevinden van het kind.

 • Voor dagen uit het verleden kan geen tegoed worden opgebouwd.

 • Wij streven ernaar dat uw kind in dezelfde stamgroep opgevangen wordt. 

 • Een tegoed is gekoppeld aan een specifiek kind en is niet overdraagbaar naar andere kinderen.

 • Een tegoed is beperkt houdbaar, de geldigheid is zichtbaar bij 'Tegoeden' in het ouderportaal.

 • U ontvangt geen restitutie.

* Een tegoed inzetten kan in de periode van 1 maand voor en 1 maand na de afgemelde opvangdag. In totaal heeft u 2 maanden om het tegoed in te zetten.
Voorbeeld: de huidige opvangdag is 15 september '24. Rekeninghoudend met minimaal 10 werkdagen meld u deze dag uiterlijk voor 1 september af en ontvangt u tegoed. Dit tegoed kan worden ingezet tussen 15 augustus '24 en 15 oktober '24. Afmelden kan vanaf 15 augustus. 

** Dit tegoed is niet van toepassing op kindcentra Bellefleur, Harga en Viola. Bij deze locaties kan er alleen tegoed (indien minimaal 5 werkdagen van te voren afgemeld) ingezet worden binnen dezelfde week. Daarnaast hanteren zij eigen regels in verband met de flexibele opvangmogelijkheden. 

Terug