Omdat het leuk is om nieuwe collega’s op te leiden en we graag nieuwe collega’s ontvangen hebben wij weer plannen om te starten met een nieuw BBL-traject. We komen graag in contact met mensen die belangstelling hebben om in de kinderopvang aan de slag te gaan en op dit moment nog geen kwalificerend diploma hebben. 

De opleiding
Als BBL'er ga je in een verkort traject van 1,5 jaar de opleiding BBL - MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 volgen bij het Albeda in Vlaardingen.  
Je werkt in totaal 24 uur per week bij KomKids en gaat één dag per week naar school. Deze schooldag en ook het daarbij behorende huiswerk is in eigen tijd. Naast de beroepsgerichte vakken krijg je Engels, Nederlands en Rekenen. Deze laatste twee vakken tellen ook echt mee voor de zak-slaag regeling. Goed om te weten: het Nederlands examen is op 3F-niveau.  

Meer informatie over de inhoud van de opleiding:  Praktijkleren: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - YouTube (opgenomen op een KomKids locatie!)  

Aan het werk bij KomKids
Als je jouw opleiding start, kom je direct in dienst bij KomKids. Dit betekent automatisch dat jij een leerling-salaris (conform CAO) ontvangt en dat KomKids jouw school- en boekengeld betaalt. 

Voor iedere kandidaat zoeken we een passende leer-werkplek op een van de KomKids-locaties. De opleiding is breed opgezet en om die reden zal je op meerdere locaties én met meerdere leeftijdsgroepen ervaring opdoen. Je wordt jouw gehele traject begeleid door een ervaren Pedagogisch Professional en een Praktijkopleider. Daarnaast voert KomKids begeleidingsgesprekken met je werkbegeleider en in de eerste 6 maanden is er met regelmaat een KomKids praktijkochtend. Je gaat dan samen met de andere  BBL'ers en de Praktijkopleider de verdieping in. 

Na het behalen van jouw diploma kan je officieel aan de slag bij KomKids en kan je als gediplomeerd Pedagogisch Professional reageren op de openstaande vacatures van onze locaties.

Interesse?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie over het BBL-traject? Stuur dan een e-mail naar praktijkopleider@komkids.nl.