komkids-nieuws-foto-Even voorstellen
Onze Locatiemanager Desiree Salman
202106 desireesalman

Locatiespecialist Klein IKC Annewil Manni

Onze Pedagogisch Begeleider is Hilda de Jong

Contactgegevens
Westfrankelandsestraat 152
3117 AZ Schiedam
Tel: 06-22773859
E-mail:  kindcentrumdewieken@komkids.nl 

Registratienummer VKV: 185005184
Registratienummer BSO: 201247677

Wij bieden:
Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV)
Verkorte Kinderopvang met VVE met opvang tot 5,5 uur per dag
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van cbs De Wieken
Vakantieopvang

Buitenschoolse opvang
Het warme en gezellige kindcentrum de  Wieken is gevestigd in basisschool De Wieken in de wijk Schiedam-West. Het voordeel hiervan is dat de kinderen na schooltijd direct bij hun bso zijn en zich hier echt thuis voelen. Bovendien hebben wij twee ruime lokalen tot onze beschikking. In het speellokaal bieden wij iedere dag leuke, leerzame en leeftijdsgerichte activiteiten aan. Deze activiteiten bedenken wij in samenspraak met de kinderen. Zo dagen wij de kinderen uit en ontstaat er een gevarieerd activiteitenaanbod.
201805 DeWieken pandIn het eetlokaal nemen wij iedere dag, onder het genot van een boterham, een rustmomentje om even bij te komen. Op het afgesloten schoolplein kunnen de kinderen lekker buitenspelen en zich naar hartelust uitleven. Bovendien mogen wij gebruik maken van de gymzaal van de basisschool. Zo kunnen wij de kinderen, ook wanneer het eens wat minder mooi weer is, toch leuke en sportieve spelletjes aanbieden.
201805 DeWieken speelplaats


VKV - peutergroep201805 DeWieken huishoek
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar zijn van harte welkom om bij ons te komen spelen, vriendjes te maken en zich spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

We werken volgens de methodiek Startblokken van Basisontwikkeling. Deze methodiek biedt houvast om in periodes van ongeveer 6-8 weken thema's uit te werken met activiteiten die alle verschillende ontwikkelgebieden stimuleren. Denk aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak-taal-ontwikkeling, grote en fijne motoriek en cognitieve ontwikkeling. Met andere woorden: we zorgen bijvoorbeeld bij elk thema voor bijpassende boekjes, waarmee we gesprekjes op gang helpen om de woordenschat te vergroten en het leesplezier te stimuleren. We proberen telkens boekjes uit te zoeken met verhalen die nagespeeld kunnen worden: kinderen kunnen hierin hun fantasie goed kwijt en leren tegelijkertijd samen te spelen met anderen. 

201805 DeWieken VKV


Maar ook andere activiteiten staan in het teken van het thema. Als het over de brandweer gaat, dan is het bijvoorbeeld leuk om de themahoek in te richten met een huis dat geblust moet worden en een brandweerwagen waarmee de kinderen kunnen 'uitrukken' om die brand te blussen. Maar dan moeten dat huisje en die brandweerwagen natuurlijk wél eerst gemaakt worden, en wat moet er dan eigenlijk allemaal mee...? We hebben een knutselhoek en een bouwhoek, waar van alles gemaakt kan worden en waar de kinderen lekker kunnen experimenteren met allerlei materialen. We zorgen voor zo echt mogelijke (of echt lijkende) spullen en proberen telkens een bijpassend uitstapje te organiseren of we vragen een gast in de groep die wat kan vertellen en laten zien. Zo sluiten we zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen en proberen we die steeds weer een beetje te verrijken.
201805 DeWieken VKV 2

Onze manier van werken sluit aan bij die van Basisschool de Wieken: in groep 1 en 2 wordt gewerkt met hetzelfde VVE-programma (VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie). We hebben regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1/2 om waar mogelijk te werken rond een zelfde thema en sommige activiteiten te kunnen laten overlappen of bij elkaar in de groep een kijkje te kunnen nemen. Zo wordt de doorgaande lijn naar school goed in de gaten gehouden en is de overgang naar school voor de kinderen nog maar een kleine stap. 

Alle peuters kunnen blijven spelen en leren bij KomKids!
De standaard openingstijd van de VKV is 4 uur per dag. Vanaf 1 juli ‘19 is het op deze locatie ook mogelijk om 5,5 uur per dag af te nemen. Deze uitbreiding is voor peuters zonder indicatie van wie ouders werk en zorg combineren. Deze groep ouders kan gebruik maken van kinderopvangtoeslag. De VKV-locatie is 4 dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag), 40 weken per jaar geopend, dus er hoeft niet betaald te worden voor dagen in de schoolvakanties. Toch opvang nodig in de schoolvakanties? Dan kan er uitgeweken worden naar de hele dagopvang. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Service & Advies 010-4493200.


Wilt u meer informatie over Kc De Wieken, of wilt u een keertje bij ons komen kijken? Neem dan gerust contact met ons op. We geven u graag een rondleiding!

Klik hier
 voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid kindcentrum De Wieken, klik hier.

Kindcentrum de Wieken is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO, en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-West.