komkids nieuws foto7Even voorstellen
Onze Locatiemanager Jacqueline Blok

2020 jacquelineblok

 

 

 

 

1e verantwoordelijke medewerker: Claudia van Dijk

Onze Pedagogisch Begeleider is Hilda de Jong

Contactgegevens
Hoofdlocatie:
Anthonie Muysstraat 2
3117 LD Schiedam
Tel: 06-46 00 12 18
email: ziezoKids@komkids.nl 
Registratienummer BSO: 117542027

Dependance ZiezoKids:
Westfrankelandsestraat 124
3117 AX Schiedam
Tel: 06-82 05 37 49
Registratienummer BSO: 144717773

Wij bieden:

buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van Montessorischool
vakantieopvang en ADV opvang
Tussenschoolse Opvang

Welkom bij ZiezoKids

Buitenschoolse Opvang (BSO) 

voorkant schoolOnze warme en gezellige BSO ZiezoKids bevindt zich in het schoolgebouw van de Montessori Schiedam. Hier bieden wij buitenschoolse opvang aan voor de leerlingen van deze school. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school en halen hen ook weer op, waarna de gezelligheid kan beginnen. Bij ZiezoKids voelt uw kind zich helemaal thuis.

Als BSO werken wij kind volgend, wij vinden het erg belangrijk de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij wat we allemaal (willen) doen. Hun mening is hierin erg belangrijk. Zo ontstaat er een gevarieerd activiteitenaanbod, die leeftijdsgericht is. De kinderen kunnen in het knutsellokaal en speellokaal helemaal hun ei kwijt. We hebben een groot afgesloten natuurspeelplein waar de kinderen lekker kunnen rennen, vliegen en ravotten. Wij nemen de kinderen graag mee op avontuur in de natuur.

Om u een indruk te geven van ZiezoKids, nemen we u graag mee op een virtuele tour: De Buitenschoolse Opvang:
ZiezoKids heeft 2 BSO-groepen. De oudste kinderen, van 7 tot 12 jaar, worden op maandag, dinsdag en donderdag opgevangen op de dependance aan de Westfrankelandsestraat. Deze locatie is speciaal ingericht voor de oudste kinderen met een chillhoek. Natuurlijk mag ook een bouwhoek en de knutselhoek niet ontbreken.

De jongste kinderen, 4 tot 7 jaar, worden opgevangen in de Montessorischool zelf. In de school maken we gebruik van verschillende ruimten. Onze eigen BSO-ruimte, waar de kinderen eten en kunnen knutselen, maar we maken ook gebruik van het gymlokaal en de gang op de begane grond waarbij we verschillende hoeken met school delen. Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen in de Montessorischool. 

1              2


Buitenruimten:

Bij ZiezoKids hebben we een natuurspeelplein waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ze kunnen glijden van de glijbaan, lekker in de zandbak spelen of rondrijden op de fietsjes. Samen met de school zijn we bezig om het schoolplein te voorzien van plantjes en zaadjes. Hierdoor blijven we groen en kunnen we hopelijk onze eigen eten kweken en uiteindelijk verwerken in heerlijke recepten.

201803 ZiezoKids buitenruimte


Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag eens in het echt een kijkje nemen bij BSO ZiezoKids, dan kunt u bellen naar 06-46 00 12 18 of een e-mail sturen naar ziezokids@komkids.nl. We geven u graag een rondleiding, zodat u de sfeer bij onze locatie kunt proeven!

Klik hier
 voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid van ZiezoKids, klik hier.

ZiezoKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de locatie Anthonie Muysstraat 2 en klik hier voor de locatie Westfrankelandsestraat 124. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-West.