De gemeente Schiedam investeert graag in de ontwikkeling van kinderen die dit extra kunnen gebruiken. Daarvoor bepaalt het consultatiebureau (CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin) of kinderen een doelgroepindicatie krijgen.
Bij de afspraken met 14 en 24 maanden op het consultatiebureau (CJG) kijkt de arts of verpleegkundige of een kind een doelgroepindicatie moet krijgen.
Dat is in ieder geval zo als de taal thuis niet de Nederlandse taal is of beide ouders, of de ouder die met de dagelijkse zorg belast is, een opleidingsniveau van maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft.

Een kind met een doelgroepindicatie krijgt vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naast de 5 uur van de eerste 2 dagdelen nog eens 2 of 3 dagdelen extra VKV.
Omdat de gemeente Schiedam de uren voor het derde, vierde en/of vijfde dagdeel betaalt, zijn deze voor ouders gratis. U betaalt dan alleen voor de eerste 2 dagdelen de inkomensafhankelijke bijdrage (in combinatie met Kinderopvangtoeslag/subsidie gemeente).

Heeft u nog geen CJG-indicatie, maar denkt u hiervoor wel in aanmerking te komen? Neem dan contact op met het CJG.
Met een indicatiestelling van het CJG kan uw kind 4 of 5 dagdelen gebruik maken van de verkorte kinderopvang met VVE (VKV).

Terug

2018 InloggenmijnKomKids