De belangrijkste wijzigingen in het protocol kinderopvang op een rij:

- Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar.
- Voor kinderen die thuis moeten blijven als zij een huisgenoot met Covid-19 hebben of een nauw contact zijn van iemand met Covid-19, gelden uitzonderingen voor immuun beschouwde kinderen. Dit geldt voor kinderen die binnen de afgelopen 6 maanden een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt).
- Voor personeelsleden en gastouders die als immuun worden beschouwd, gelden een aantal uitzonderingen op de regels wanneer zij thuis moeten blijven of wanneer geadviseerd wordt om te testen.
- Voor kinderen en volwassenen kan aan de hand van de QuarantaineCheck na thuiskomst uit het buitenland gekeken worden welke adviezen- of plichten er gelden t.a.v. een quarantaine. Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

  • Beslisboom 0 jaar t/m groep 8, versie 14 juli: <klik op de afbeelding voor een vergroting>

20200903 Beslisboom neusverkouden kind 0 t m 6 jaar toelaten op kinderopvang BOinK AJN 030920

De wijzigingen op een rij:

  • De vraag over verkoudheidsklachten (met opsplitsing in leeftijdscategorieën) is komen te vervallen.
  • Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij corona én koorts of benauwdheid heeft, hoeft een kind niet meer thuis te blijven. Deze vraag is daarom komen te vervallen.
    ‘Rood of oranje gebied’ is aangepast naar ‘land met (zeer) hoog risico (zie nederlandwereldwijd.nl).
  • De vragen over 'nauw contact' en 'terugkomst uit het buitenland' zijn losgekoppeld. Deze stonden in de vorige versie in één blok. Dit is omdat kinderen die terugkomen uit een land met zeer hoog risico dringend worden geadviseerd thuis te blijven. Het is geen verplichting.
  • Op een aantal plaatsen is toegevoegd wat de regels zijn als een kind immuun is.
  • Er zijn wijzigingen gedaan in de groene kaders onderaan. Die hebben vooral te maken met het nieuwe testbeleid en de aanpassingen in het bron- en contactonderzoek.
  • De kop is aangepast. Omdat we weer meer op pad kunnen is er voor een algemene titel gekozen (thuisblijven of niet? i.p.v. thuisblijven of naar kinderopvang/school?).

Kijk voor de meest actuele beslisboom van 0 jaar t/m groep 8 op: 
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

- Beslisboom 12 jaar of ouder, versie 15 februari: <klik op de afbeelding voor een vergroting>

20201009 Beslisboom 12 plus BOinK AJN RIVM