• Beslisboom alle leeftijden, versie 12 december: <klik op de afbeelding voor een vergroting>

Beslisboom 0 jaar t m groep 8 BOinK AJN RIVM 170821.pdf


Wijziging:
Er zijn geen nieuwe maatregelen afgekondigd en er zijn ook geen inhoudelijke wijzigingen, de nieuwe versie van de beslisboom geeft alleen de bestaande richtlijnen rondom corona in de kinderopvang duidelijker weer.

Kijk voor de meest actuele beslisboom voor alle leeftijden op:
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten

Informatiedocument kinderopvang & COVID-19
Het kabinet heeft het grootste gedeelte van de coronamaatregelen losgelaten. Voor de kinderopvang gelden er geen specifieke maatregelen meer. Daarom komt het protocol Kinderopvang & COVID-19 per 25-4-2022 te vervallen. Mocht het virus weer oplaaien en er nieuwe maatregelen worden aangekondigd, dan kan het protocol weer geactiveerd worden. Dat het protocol is komen te vervallen, betekent niet dat er helemaal geen coronamaatregelen meer zijn. Er gelden namelijk nog wel algemene maatregelen, onder andere voor testen bij klachten en isolatie.

In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn verwijzingen opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en overige relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19.