Het is herfst, en wat voor één! De herfstbladeren vallen van de bomen en de bloemen waar je in de zomer op wachtte staan nu te bloeien. Ondanks die zonnige dagen merken we dat het aantal positieve besmettingen onder onze medewerkers én kinderen toeneemt. Daarom vragen we uw aandacht voor het volgende, zodat we de groepen/locaties zoveel mogelijk open kunnen houden.

Scenario 1: Verkoudheid
Vanuit de overheid is er een sectorplan Kinderopvang & COVID 19 opgesteld, waarin 4 scenario’s worden beschreven:

  • Scenario 1: Verkoudheid
  • Scenario 2: Griep +
  • Scenario 3: Continue Strijd
  • Scenario 4: Worst Case

Momenteel bevinden we ons bij KomKids in Scenario 1: Verkoudheid. Dat houdt in dat de kinderopvang open is zonder maatregelen. Uiteraard gelden wel de algemene basisadviezen/maatregelen die we inmiddels kunnen dromen.Testen bij klachten, regelmatig handen wassen, papieren wegwerpdoekjes gebruiken, niezen/hoesten in elleboog en als het mogelijk is, afstand houden tot elkaar.

Check bij twijfel De Beslisboom
Heeft uw kind klachten die bij corona passen? De Beslisboom is een schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van De Beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/ basisschool mag. Kijk voor de meest actuele beslisboom voor alle leeftijden op: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Wel of geen informatie over positieve besmetting op de groep van uw kind
Wij kunnen het ons goed voorstellen dat u in verband met de kwetsbare gezondheid van uw kind, uzelf of met een kwetsbaar persoon in de directe omgeving van uw kind, op de hoogte blijft van positief geteste personen op de groep van uw kind.

Binnen scenario 1 voorzien we ouders niet van schriftelijke informatie als er iemand op de groep positief test. Wenst u deze informatie wel te ontvangen? Geef dit dan door aan de Locatiemanager of Locatiespecialist op het centrum van uw kind. U zult dan bij een besmetting op de hoogte worden gebracht.

Afmelden van kinderen
Heeft u geen opvang nodig, omdat uw kind bijvoorbeeld onverhoopt ziek is, dan vragen we u uw kind(eren) tijdig af te melden via het ouderportaal. Zo kunnen we onze medewerkers gerichter inzetten en zo mogelijk ontzien.

Goed om te weten: om tegoed te ontvangen moet de afmelding minimaal 10 werkdagen van te voren doorgegeven zijn via het ouderportaal. Is dit korter, dan ontvangt u geen tegoed om op een andere dag in te zetten. Alle spelregels over het inzetten van een tegoed, leest u hier.

Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot vragen. Neemt u bij bezorgdheid en vragen over de klachten van uw kind contact op met de GGD via het informatienummer 0800-1351. Kijkt u voor meer informatie over corona en de kinderopvang op de onderstaande websites