Wij zijn blij dat we in samenwerking met de scholen weer een stap vooruit kunnen zetten richting het normale leven. In aanloop naar 8 juni delen we nog een aantal punten met u over onder andere de Buitenschoolse opvang (BSO) locaties met thema, Tussenschoolse opvang (TSO), SummerKids en de compensatieregeling.

BSO vanaf 8 juni
De scholen zijn bezig geweest met het uitwerken van het landelijk protocol algehele openstelling. Het is dan ook fijn dat scholen vandaag aan ons hebben doorgegeven welke schooltijden zij gaan hanteren tot aan de zomervakantie.

We hebben met de scholen afgesproken dat we aansluitend aan de schooltijden BSO aanbieden. Dit betekent dat KomKids de opvang aanpast, zodat deze past bij de schooltijd.
Indien van toepassing krijgt u voor eind juni hiervoor een aangepaste kennisgeving in uw persoonlijke digitale omgeving. Met deze gegevens kunt u de wijzigingen aan de Belastingdienst door geven.

Wij begrijpen dat het drukke gezinsleven en het niet direct kunnen aanpassen van uw werktijden aan de nieuwe schooltijden voor u uitdagingen met zich mee brengt. Komt u op de dagen dat u geen BSO afneemt hiermee in de knel? Dan helpt KomKids u graag! Tot 15 juni kunnen wij voor u een noodmaatregel treffen, neem hiervoor contact op met uw Locatiemanager.

Thema BSO’s vanaf 8 juni
Alle thema BSO’s gaan vanaf 8 juni open. Bij de zwembaden lukt dat helaas nog niet. AquaKids en AquaFun gaan weer open op maandag 15 juni. Zit uw kind bij deze locaties dan wordt hij of zij van 8-12 juni opgevangen op zijn of haar hoofdlocatie.

TSO vanaf 8 juni
Ook de TSO gaat weer van start! Door de verschillende schooltijden zal dat niet op elke school hetzelfde zijn. U ontvangt hierover een bericht van de TSO-coördinator.

SummerKids 2020
In samenwerking met de gemeente hebben we protocollen ontwikkeld waarop SummerKids groen licht heeft gekregen. De voorbereidingen zijn nog steeds in volle gang. Op dit moment wordt volop gewerkt aan de uitvoering, waaronder bepaalde uitstapjes. Later volgt hier meer informatie over, maar dit leuke bericht wilden we alvast met u delen.

Compensatieregeling kinderopvangtoeslagouders
Ouders die recht hebben op een vergoeding (kinderopvangtoeslag) tot het maximum uurtarief, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s. Ook kunnen zij hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Daarnaast wordt op een later moment een 088-nummer beschikbaar gesteld dat u als ouder kan bellen met vragen die u niet terug kan vinden op de website.

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur