Vanaf 11 mei biedt KomKids weer reguliere Buitenschoolse opvang (BSO) aan. Uw kind kan na zijn of haar schooldag weer gezellig naar de BSO. Aangezien de reguliere opvang van 11 tot en met 19 mei zich aanpast aan het schoolrooster, leest u in deze brief praktische informatie hierover.

Wanneer kunt uw kind naar de BSO?
Kinderen gaan vanaf 11 mei weer naar school, maar voor de helft. Dit betekent dat uw zoon of dochter niet de gehele week naar school gaat, maar bijvoorbeeld alleen op maandag en donderdag. De BSO is enkel aansluitend op deze schooldagen voor uw kind beschikbaar. Heeft de school door de gedeeltelijke openstelling afwijkende schooltijden, dan past de BSO zich daarop aan.

Uw benodigde BSO-dagen wijken af van het contract. Wat nu?
Het kan voorkomen dat uw kind vanaf 11 mei op maandag en donderdag naar school gaat, terwijl u normaliter op dinsdag en donderdag BSO nodig heeft. Dit betekent dat u een dag wilt ruilen. Hoe u dit aan ons doorgeeft leest u onder het kopje ‘Hoe geeft u door dat uw kind naar de BSO komt?’.

Neemt u normaliter één dag BSO af en heeft u er meerdere nodig, omdat u in een cruciale beroepsgroep werkt? Dan leest u hier meer informatie over onder het kopje ‘Is noodopvang nog steeds beschikbaar?’.

Hoe geeft u door dat uw kind naar de BSO komt?
Ondertussen weet u (hopelijk) op welke dagen uw kind vanaf 11 mei naar school zal gaan en wanneer u gebruik wilt maken van de BSO. Om gebruik te kunnen maken van de BSO stuurt u voor vrijdag 1 mei 13.00 uur een e-mail* naar uw kindcentrum met daarin de volgende informatie:

  • Naam + achternaam kind
  • Geboortedatum
  • Welke dagen u aansluitend op de schooldag(en) gebruik wilt maken van de BSO

Geeft u geen dagen door, dan maken wij daaruit op dat u van 11 tot en met 19 mei geen BSO nodig heeft. De e-mailadressen van onze locaties vindt u op https://www.komkids.nl/onze-opvang/buitenschoolse-opvang. De e-mail is gericht aan de Locatiemanager of de Eerstverantwoordelijke Pedagogisch Medewerker van uw locatie.

* Met uitzondering van kinderen die naar een bijzondere BSO gaan. Deze locaties zijn namelijk vanaf 11 mei nog steeds gesloten. Maakt u op andere dag(en) gebruik van opvang bij een andere KomKids-locaties, dan mailt u uw informatie naar de desbetreffende locatie. Is dit niet het geval, dan neemt u contact op met onze afdeling Service & Advies via 010-4493200.

Is de noodopvang nog steeds beschikbaar?
Als u werkzaam bent in een cruciale beroep en noodopvang nodig heeft, dan is dat tot en met 19 mei ook nog steeds mogelijk. Overdag wordt uw kind door school opgevangen. Na schooltijd kunt u gebruik maken van de BSO. U geeft dit aan zoals u de afgelopen periode ook heeft gedaan, namelijk bij uw Locatiemanager.

U neemt meer BSO-dagen af dan u nu kunt gebruiken. Hoe gaat KomKids hiermee om?
De compensatieregeling gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. U blijft de factuur wel betalen, zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de groep en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Voor meer vragen en antwoorden raadpleegt u de volgende website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

U heeft een kind bij zowel de BSO als de Hele dagopvang (HDO). Kunt u dagen voor de HDO aanpassen?
Het kan zo zijn dat de dagen van HDO niet meer passen bij uw dagen van de BSO. U dient hiervoor een ruildag in, in uw digitale ouderomgeving. De regeling voor het indienen van een ruildag is verruimd: u heeft tot 5 werkdagen voor de desbetreffende dag om de ruildag door te geven. De aangepaste ruiltermijn geldt alleen voor de kinderen van 0-4 jaar voor de HDO.

We kijken met veel plezier uit naar de terugkomst van alle kinderen!

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur