Sinds deze week zijn, op een enkele uitzondering na, alle locaties van de Hele Dagopvang (HDO), Peuteropvang én de Buitenschoolse Opvang (BSO) weer volledig open. Het was best een moeilijke week. U als ouder heeft ons veel vragen gesteld. In deze nieuwsbrief hoop ik u mee te nemen in de besluiten die wij moeten nemen.

Gevolg wijziging openingstijden BSO
De scholen hebben gezamenlijk met de MR en de leerkrachten besproken wat de nieuwe openingstijden gaan worden. Sommige scholen hanteren dit tot de zomervakantie en nemen dan een nieuw besluit en andere scholen hebben deze tijden als nieuwe eindtijden aangemerkt.

In twee dagen hebben onze medewerkers direct hun werktijden aangepast zodat we blijven aansluiten op de tijden van de scholen. Zij zijn akkoord gegaan om direct meer uren te gaan werken. Daar ben ik/zijn wij trots op!

Door deze wijzigingen wordt het dagdeel BSO langer. Diverse ouders hebben aangegeven hun kind eerder op te halen en zeggen daarmee dat ze deze extra tijd niet willen betalen. Helaas is dit niet passend binnen de wet Kinderopvang. Op de BSO-locaties werken we met dagdelen omgerekend naar uren. Daar zijn onze tarieven op gebaseerd. Tarieven die - gezien ons maatschappelijke karakter - tot de laagste in de regio behoren. Helaas is de kinderopvang nog geen basisvoorziening zoals het onderwijs.

Ook merken we dat de informatie over de kinderopvang verstrekt door scholen niet altijd helder is. Met alle scholen is er al wel contact hierover geweest.

Met verkoudheidsklachten naar de opvang
Wij willen het meest veilige klimaat creëren voor kinderen. Het is veel in de media en misschien heeft u het zelf ook ervaren: “kinderen met snottebellen mogen niet naar de kinderopvang”. Dit komt ook voor bij KomKids. Als kinderen met verkoudheidsklachten naar de opvang komen, gaan medewerkers samen met u en de Locatiemanager bespreken wat te doen. Maar, we zullen daarin de richtlijnen uitvoeren van het RIVM/GGD.

Het blijft een uitdagende periode! Houd afstand tot elkaar en blijf vooral gezond.

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur