Afgelopen vrijdag 19 november heeft u een bericht van ons ontvangen over de wijzigingen door het RIVM in het Protocol Kinderopvang & corona. Naar aanleiding deze wijzigingen is vandaag de nieuwe beslisboom gepubliceerd.

Update beslisboom 22 november
De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM en gemaakt door BOinK in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang.

Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. Of uw kind wel of niet naar de opvang mag komen, is nu mede afhankelijk van de thuissituatie en gezondheid van uw kind. Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de aangegeven volgorde tot u een antwoord hebt.

Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang.

Meer informatie of vragen
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot vragen. Het is tenslotte nieuwe informatie over de manier waarop wordt omgegaan met een positief getest persoon in de kinderopvang. Neemt u bij bezorgdheid en vragen over de klachten van uw kind contact op met de GGD via het informatienummer 0800-1351. Kijkt u voor meer informatie over corona en de kinderopvang op de onderstaande websites en het protocol kinderopvang.

Wij begrijpen dat de aangescherpte maatregelen ook voor u weer aanpassen is, gezamenlijk pakken we ook deze uitdaging aan. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus, houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma