Gisteravond bevestigde de overheid tijdens de persconferentie de berichten die we al enkele dagen voorbij hadden zien komen. Om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen is ervoor gekozen dat zowel het basisonderwijs als de Buitenschoolse opvang (BSO) dicht zijn in de week voorafgaand aan de kerstvakantie (maandag 20 t/m vrijdag 24 december). 

We kunnen goed begrijpen dat het even flink de plannen omgooit voor veel ouders. Ook voor ons was het even schakelen. Wij hebben nog niet alles in kaart kunnen brengen. Wat we al wel weten, delen we in deze brief.  

Noodopvang  
De BSO kan gelukkig geopend blijven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf uw kind(eren) op te vangen. Als het echt niet lukt uw kind zelf op te vangen, kunt u uw kind aanmelden voor de noodopvang bij KomKids. 

Via onderstaande link raadpleegt u het overzicht van cruciale beroepen die aanspraak kunnen maken op noodopvang: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen  

Aanvragen noodopvang 
Het aanvragen van de noodopvang verloopt zoals gebruikelijk: 

  • Heeft u eerder dit jaar noodopvang afgenomen, dan kunt u via de e-mail van uw eigen opvanglocatie opnieuw uw aanvraag doorgeven.  
  • Neemt u voor het eerst noodopvang af? Dan neemt u telefonisch contact op met uw opvanglocatie. 

Uw aanvraag voor noodopvang van 20-24 december ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk donderdag 16 december voor 18.00 uur. Goed om te weten: tussen 20-24 december worden alle kinderen in FlexKids automatisch op afwezig gezet. Uw kind staat daardoor enkel op aanwezig als u zich voor de noodopvang heeft aangemeld.  
 
Bij vragen over of het aanvragen van noodopvang, neemt u telefonisch contact op met uw locatie. De contactgegevens vindt u per locatie op www.komkids.nl. Heeft u met spoed noodopvang nodig voor de volgende dag? Dan neemt u telefonisch contact op met uw opvanglocatie. 

Voorschoolse opvang  
De Voorschoolse Opvang (VSO) vindt plaats op de reguliere opvanglocatie waar u normaliter ook VSO afneemt. Wilt u hier gebruik maken tussen 20-24 december? Het aanmelden voor deze vorm van noodopvang gaat op dezelfde wijze zoals hierboven is benoemd.  

Vrijdag 24 december ADV / Studiedag 
Veel basisscholen hebben vrijdag 24 december een studiedag gepland. KomKids biedt voor deze locaties op deze dag noodopvang aan voor kinderen waarvan hun ouders een cruciaal beroep hebben. De starttijd van de noodopvang op vrijdag 24 december is afhankelijk van aanvang van de studiedag. Dit kan per school verschillen. De een heeft namelijk een volledige studiedag en de andere school pas vanaf 12.00 uur 's middags, waarna de noodopvang automatisch zal aansluiten.  
 
Clusterlocaties 
Tijdens de noodopvang en tijdens de kerstvakantie worden de BSO-locaties geclusterd. In dit geval proberen we de clusterlocaties zoveel mogelijk te organiseren zoals in de reguliere vakanties. Dit met het oog op ritme en rust voor de kinderen.  
 
Wilt u gebruik maken van de noodopvang meldt u zich dus wel bij uw eigen opvanglocatie aan, maar de noodopvang vindt plaats op de clusterlocatie. Na 24 december vindt de vakantieopvang ook plaats op deze clusterlocaties. Voor het gemak staan de clusterlocaties* hieronder voor u op een rij.  

Cluster Vlaardingen 1 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

HoeksteenKids 

HoeksteenKids 

PaletKids 

Cluster Vlaardingen 2 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

IKC ‘t Palet 

IKC ‘t Palet 

 
Cluster Noord 1 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Mirakel 

Mirakel 

Regenboog 

Klinker 

 
Cluster Noord 2 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

GreenKids 

Wensboom 

Violier 

Wensboom 

 
Cluster Zuid  

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Dok 

Kindcentrum Willibrordus 
 

Kindcentrum Willibrordus 

MaastuinKids 

DOKWRK 

 
Cluster Oost 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Kekt 

Kekt 

Kindcentrum Kaleidoscoop 

KlipKids 

 
Cluster West 1 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Kindcentrum Wieken 

Toekomst 

Toekomst 

ZiezoKids 

Cluster West 2 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Blink 

Blink 

StartKids 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

VaartKids 

VaartKids* 

*VaartKids biedt geen vakantieopvang aan en is enkel geopend voor noodopvang tussen 20-24 december. VaartKids opent 10 januari weer met reguliere opvang.  

Cluster flexibele opvang 

KomKids-locaties 

Clusterlocatie 20-12 / 7-1 

Viola 

Harga 

Harga 

 
Valt uw opvang onder een van de volgende locaties, dan mag u contact opnemen met de reguliere stamlocatie die nu geclusterd wordt.  

  • Beestenboel  
  • AlliantieKids  
  • AquaKids  
  • VVKS-Kids  
  • AquaFun 
  • Volkstuin 

* Met uitzondering van onze locatie ElisaKids in Rotterdam, deze wordt niet geclusterd. Vraagt u ook hier noodopvang aan via een van de bovenstaande genoemde opties. 

In de kerstvakantie | beroep op ouders en BSO 
De BSO’s gaan na de kerstdagen op maandag 27 december weer open met het reguliere vakantieprogramma. Ook dan blijft vanuit de overheid de oproep om kinderen thuis op te vangen, tenzij het echt niet anders kan.  
 
Nieuwe versie van de Beslisboom 
Er is gisteravond ook een nieuwe versie van de beslisboom gepubliceerd. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang  
 
Geniet u de komende week nog van het winterweer en de feestdagen. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus en laten we gezamenlijk het virus eronder krijgen. Houd afstand en blijf vooral gezond! 

Met hartelijke groet,  
Mede namens het corona-regieteam 
Angela Kok & Dolinda Buurma