Gisteravond bevestigde de overheid tijdens de persconferentie de berichten die we al enkele dagen voorbij hadden zien komen. Om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen is ervoor gekozen dat zowel het basisonderwijs als de Buitenschoolse opvang (BSO) dicht zijn in de week voorafgaand aan de kerstvakantie (maandag 20 t/m vrijdag 24 december). Ondanks dat de sluiting enkel voor de BSO geldt, heeft de overheid de oproep gedaan aan alle ouders om hun kinderen thuis te houden tenzij dit echt niet anders kan. 

Hele dagopvang 
U neemt als ouder opvang af in de Hele Dagopvang. Voor u brengt de tijdelijke sluiting van de scholen en de BSO geen veranderingen met zich mee, tenzij u natuurlijk ook kinderen heeft in de BSO. Voor kinderen in de HDO gaat de opvang zoals gebruikelijk door.  

VKV/ Peuterspeelzaal 
Ook ouders met kinderen in de VKV/Peuterspeelzaal kunnen gebruik maken van hun reguliere opvang. Hoewel de school eerder sluit, vindt de opvang tussen 20-24 december nog steeds plaats op uw eigen reguliere locatie. Ook als uw locatie inpandig in school zit. In de kerstvakantie van 27 december – 7 januari is de VKV/Peuterspeelzaal zoals gebruikelijk gesloten.  
 
Afmelden via FlexKids 
Het zou ons enorm helpen als kinderen op tijd worden afgemeld. Gezien de praktische uitdagingen is het erg fijn om in één oogopslag te zien welke kinderen wel en niet aanwezig zullen zijn per dag. Het doorgeven hiervan kan gemakkelijk via uw digitale ouderportaal FlexKids. 
 
Nieuwe versie van de Beslisboom 
Er is gisteravond ook een nieuwe versie van de beslisboom gepubliceerd. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de coronaregels van het RIVM. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang  
 
Geniet u de komende week nog van het winterweer en de feestdagen. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus en laten we gezamenlijk het virus eronder krijgen. Houd afstand en blijf vooral gezond! 

Met hartelijke groet,  
Mede namens het corona-regieteam 
Angela Kok & Dolinda Buurma