Dinsdag 21 april is bekend gemaakt dat vanaf 11 mei kinderen weer naar de kinderopvang kunnen. Wat een fijn bericht om te kunnen delen, zeker na het ontvangen van alle lieve berichten staan we te popelen om de kinderen weer te zien. Tot 11 mei is de kinderopvang alleen beschikbaar voor noodopvang; conform de regels die daarvoor zijn vastgesteld.

Kinderen van 0-4 jaar
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen vanaf 11 mei weer naar de reguliere dagopvang of VKV/ peuterspeelzaal. Heeft u naast uw reguliere contractdagen noodopvang nodig, dan is dat nog steeds mogelijk. U kunt zich voor de noodopvang zoals gebruikelijk aanmelden.

Samenspel Op Maat kan helaas nog niet starten om het aantal contactmomenten tussen ouders onderling te beperken. Zodra hier veranderingen in plaatsvinden, ontvangen we ook hier met veel enthousiasme weer de kinderen met hun ouders om gezellig te komen spelen.

Kinderen van 4-12 jaar
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met KomKids voor de BSO, naar de BSO, op de dagen dat zij naar school gaan. Het ritme van school wordt hierin gevolgd. Op andere dagen kunnen zij geen gebruik maken van de BSO.

Dit betekent:
Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag).

Of dan ook onze bijzondere BSO’s open kunnen, zoals de Volkstuin, het zwembad enz. is helaas nog niet bekend.

Door het lesrooster van de basisscholen waarin de kinderen 2 dagen naar school gaan, kan het wellicht voorkomen dat uw kind op bijvoorbeeld dinsdag niet naar school gaat, maar u wel noodopvang nodig heeft. De school verzorgt in dit geval de noodopvang tijdens schooltijd en daarop aansluitend kunt u gebruik maken van de BSO-noodopvang van KomKids.

Thuisblijven bij klachten
De eerder gecommuniceerde maatregel blijft nog steeds van kracht. Heeft uw kind een van de volgende klachten, dan blijft het thuis: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte koorts of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot met verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.

Compensatieregeling
Het kabinet heeft dinsdag ook aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling.

Logistiek: looproutes, brengen & ophalen
We zijn allemaal enthousiast dat we iedereen weer mogen ontvangen, maar we moeten nog wel steeds goed opletten. Om ervoor te zorgen dat het halen en brengen van de kinderen zo soepel mogelijk verloopt, gaat elke locatie de meest ideale route uitstippelen. U ziet ter plekke hoe de corona-looproute is uitgezet.

Hiervoor geldt dat één ouder het kind (0-4 jaar) brengt of haalt en dit buiten de groep plaatsvindt, zodat er niet onnodig contact is met andere kinderen en/of ouders. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij buiten worden opgehaald op het schoolplein of daarvoor aangewezen ophaalpunt.

Hygiëneprotocol
Een 1.5 meter situatie naleven in de kinderopvang is een grote uitdaging. Hoewel de 1.5 meter op de groep niet geldt, houden we waar mogelijk alsnog zoveel mogelijk afstand. Zo kunnen we high-fives door de lucht geven en kan een knuffel bij de oudere kinderen ook virtueel. Net als de afgelopen weken zijn onze Pedagogisch Medewerkers continu alert en zorgen zij dat de hygiëneprotocollen goed worden nageleefd. Denkt u hierbij aan extra schoonmaakmomenten, wegwerpdoekjes en meer handenwas-momenten.

We kijken met veel plezier uit naar de terugkomst van alle kinderen!

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur