Vorige week ontvingen we het vrolijke bericht dat vanaf 8 juni ook de Buitenschoolse opvang weer volledig opengaat. Wat dit voor u betekent en welk effect dit heeft op de noodopvang leest u in deze update.

Buitenschoolse opvang
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open en kunnen de kinderen weer op de normale vertrouwde dagen bij de BSO terecht. Dit betekent dat de dagen die in uw contract staan vanaf 8 juni weer gelden. Mocht u extra dagen nodig hebben of willen wijzigen, dan kunt u dit zoals gebruikelijk aanvragen in uw persoonlijke digitale omgeving.

De scholen hebben nog geen informatie met ons gedeeld over de schooltijden vanaf 8 juni. Zodra wij hierover meer weten, krijgt u dit van ons te horen. Informatie over de bijzondere BSO’s volgt volgende week. Op dit moment kijken we samen met de partners naar de opvangmogelijkheden.

Noodopvang vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni wordt de noodopvang afgebouwd, omdat zowel de scholen als kinderopvangorganisaties weer volledig opengaan. Dit houdt in dat alleen voor mensen die in de zorg werken noodopvang nog beschikbaar is buiten reguliere opvangtijden: in avonden, nachten en weekenden. De KomKids-noodopvang vindt plaats bij kindcentrum Viola & Harga.

Bent u werkzaam in de zorgsector en wilt u vanaf 8 juni gebruik maken van de noodopvang, dan vraagt u dit zoals gebruikelijk aan. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Locatiemanager van uw kindcentrum.

Compensatieregeling
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en tijdens de coronaperiode geen gebruik hebben kunnen maken van de kinderopvang, krijgen hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs vergoed. Nu de BSO weer volledig open zal gaan, stopt deze vergoeding per 8 juni. De overheid laat weten dat het streven is dat ouders de vergoeding voor de eigen bijdrage in juli op hun rekening gestort krijgen.

De vergoeding boven het maximum uurtarief (buitenschoolse opvang en flexibele opvang) stopt eveneens per 8 juni. KomKids compenseert het resterende deel uiterlijk eind juni desbetreffende ouders.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van kinderopvang via een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (VKV/peuterspeelzaal). De vergoeding dekt de periode van 16 maart tot 8 juni. KomKids compenseert ook voor deze ouders het resterende deel uiterlijk eind juni.  

Iedereen mag getest worden vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni mag iedereen getest worden, dat vinden we een goed bericht. Dit betekent ook dat uw kind getest kan worden als het milde klachten heeft die mogelijk passend bij het coronavirus. U maakt hiervoor een afspraak bij de GGD via een gratis landelijk telefoonnummer dat vanaf 1 juni online komt. In Schiedam gaat de GGD de Margriethal als testlocatie gebruiken.

KomKids volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Dit betekent onder andere dat als u direct betrokken bent bij een positief getest kind of medewerker u hierover altijd door de GGD wordt geïnformeerd en zo nodig ook door KomKids, in nauw overleg met de GGD.

Meer informatie over het testbeleid vindt u in het ‘Protocol kinderopvang na 11 mei’ en onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/vanaf-1-juni-testen-mogelijk-voor-iedereen-met-milde-klachten

Veelgestelde vragen en antwoorden over het coronavirus en de kinderopvang vindt u via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Kan uw kind naar de opvang als hij/zij klachten heeft?
Uw kind mag niet naar de opvang als:

  • Uw kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • Uw kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Uw kind kan wel naar de opvang als hij/zij langdurig neusverkouden is met herkenbare klachten door bijvoorbeeld hooikoorts of astma. Mocht uw kind hier last van hebben, dan is het fijn om in gesprek te gaan met de Pedagogisch Medewerker van de groep om onder andere de symptomen te bespreken.

Het is een uitdagende periode, maar gezamenlijk pakken we dit aan. Houd afstand tot elkaar en blijf vooral gezond.

Met hartelijke groet,
Mede namens het KomKids corona-regieteam
Yde Dragstra
Directeur