image 6345654Het LIFE College werkt samen met verschillende alliantiepartners. Zij geven samen met de school vorm aan het onderwijsconcept, dat gebaseerd is op talentontwikkeling. Onder de noemer “De Alliantie voor Talent” ondersteunen de Bibliotheek Schiedam, Stichting Welzijn Schiedam/Dock, KomKids Kinderopvang, het Fonds Schiedam Vlaardingen, de Gemeente Schiedam, Yets Foundation, Albert Heijn Schiedam en Verstegen Spices & Sauces de doelstelling van de school om jongeren in Schiedam het optimale uit zichzelf te laten halen.


In het bijzijn van minister Bussemaker werd op maandag 5 september de Alliantie voor Talent bekrachtigd door alle partners, door ondertekening van een overeenkomst.

20160905 Alliantievoortalent 2

Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen opende het Academisch Jaar op het Lentiz | LIFE College (vmbo en mbo) in Schiedam. Voor het eerst bezocht zij voor deze gelegenheid, naast een hbo en een universiteit, ook een (v)mbo-instelling. 

Gelijke kansen
De opening van het Academisch Jaar stond in het teken van het thema “gelijke kansen”. Minister Bussemaker hield een speech over gelijke kansen in het onderwijs en interviewde de alliantiepartners en mbo-studenten over dit thema. De minister gaf na de interviews aan dat zij onder de indruk was van de ambities van de studenten. Daarnaast benadrukte zij het belang van samenwerking tussen onderwijsinstellingen en regionale partners voor het creëren van gelijke kansen voor jongeren. In de regio Schiedam creëert LIFE College samen met haar alliantiepartners kansen voor jongeren en leert zij hen tevens hoe zij hun kansen kunnen pakken.

20160905 Alliantievoortalent 1