201809 SportparkHargaSchiedam is in beweging, er zijn nieuwe woningen nodig en ruimte om te recreëren, maar de beschikbare ruimte is beperkt. De gemeente Schiedam is daarom gaan puzzelen met de diverse sportvelden in de stad. Zo is Sportpark Willem-Alexander ontwikkeld op het dak van de A4 waardoor er op de oude velden van o.a. Voetbal Vereniging Kethel-Spaland woningbouw kon plaatsvinden.

Maar er zijn meer projecten waar sportvelden bij betrokken zijn, zo ook ‘Park Harga’ het gebied waar de Olympiaweg en de Sportlaan samenkomen langs de groene Poldervaart. Voorheen waren daar volkstuinen en sportvelden gevestigd. Nu wordt er een nieuwe woonwijk gebouwd en worden de sportverenigingen geherhuisvest op ‘Sportpark Harga’. Zo is handbalvereniging Ventura verhuist naar sportpark Willem-Alexander en voor de verenigingen; SVV, HBSS en Hermes worden nieuwe verenigingsgebouwen gebouwd.

In deze nieuwe wijk gaat KomKids twee nieuwe locaties openen. In het gebouw van de combinatie SVV en HBSS zal KomKids hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar starten. Bij Hermes komt een thema buitenschoolse opvang gericht op sport en bewegen. 

Vanaf 18 april jl. zijn de werkzaamheden gestart en op zaterdag 29 september jl. is het behalen van het hoogste punt van de twee accommodaties gevierd. De planning is dat omstreeks eind 2018 het nieuwe sportpark wordt opgeleverd.