komkids nieuws foto7

Anthonie Muysstraat 2
3117 LD Schiedam
Tel: 06-46 00 12 18
email: ziezoKids@komkids.nl 
dekleinekosmos@komkids.nl 

Registratienummer De Kleine Kosmos: 229242157
Registratienummer BSO: 117542027

1e verantwoordelijke medewerker: Claudia van Dijk
Locatiemanager: Desiree Salman

Wij bieden:
buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor de Montessorischool,
vakantieopvang en ADV opvang BSO
Peuter Themagroep De Kleine Kosmos
TSO i.s.m. de Montessori school

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
Onze warme en gezellige BSO ZiezoKids bevindt zich in het schoolgebouw van de Montessori Schiedam. Hier bieden wij buitenschoolse opvang aan voor de leerlingen van deze school. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school en halen hen ook weer op, waarna de gezelligheid kan beginnen. Bij ZiezoKids voelt uw kind zich helemaal thuis.

Als BSO werken wij kind volgend, wij vinden het erg belangrijk de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij wat we allemaal (willen) doen. Hun mening is hierin erg belangrijk. Zo ontstaat er een gevarieerd activiteitenaanbod, die leeftijdsgericht is. De kinderen kunnen in het knutsellokaal en speellokaal helemaal hun ei kwijt. We hebben een groot afgesloten natuurspeelplein waar de kinderen lekker kunnen rennen, vliegen en ravotten.  

De Kleine Kosmos  - Natuur en techniek voor peuters
201803 DeKleineKosmos
In samenwerking met IKC Montessori Schiedam bieden wij, voor alle kleine bouwers, uitvinders, natuurliefhebbers en nieuwsgierige aagjes een nieuwe, uitdagende natuur en techniek peutergroep: De Kleine Kosmos. Hier kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar heerlijk samen bouwen, proefjes doen of op het prachtige groene plein op onderzoek uitgaan naar alles wat groeit, bloeit, kriebelt en kruipt. Wij prikkelen de nieuwsgierigheid van uw kind en zijn dol op vragen als ‘Waarom?’ en ‘Hoe kan dat?’. Samen met uw zoon of dochter gaan we op zoek naar alle antwoorden. Want vragen heeft uw peuter vast genoeg! 

Kinderen hebben van nature een grote drang om de wereld om zich heen te ontdekken en zichzelf te ontwikkelen, bij De Kleine Kosmos krijgt uw kind hier alle gelegenheid voor. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor de goede begeleiding en de rustige, maar uitdagende omgeving. Hierbinnen gaat uw peuter aan de slag met activiteiten die aansluiten bij zijn of haar interesses. De Kleine Kosmos wordt zo al snel een vertrouwde plek waar uw zoon of dochter met plezier komt om te spelen, te leren en vriendjes te maken. 

Montessori Schiedam werkt vanuit de gedachte dat kinderen in staat zijn zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen, zolang de omgeving hen daartoe in staat stelt, hen uitdaagt en hen helpt (te leren) het zelf te doen. De werkwijze in onze peutergroep sluit hierop aan.

Groepstijden De Kleine Kosmos
We hanteren twee groepstijden: de standaardtijd is van 8.30 tot 15.00 uur, maar het is ook mogelijk om opvang af te nemen van 8.30 tot 12.00 uur (voor kinderen die nog slapen tussen de middag). Bij De Kleine Kosmos neemt u 40 weken opvang af. De 40 weken dat u opvang heeft zijn de schoolweken, in de basisschoolvakanties* is er geen opvang mogelijk bij De Kleine Kosmos. 
* Vakantieopvang is voor de reguliere schoolvakanties zoals vastgesteld door het Ministerie & de Gemeente Schiedam.

Om u een indruk te geven van ZiezoKids en De Kleine Kosmos, nemen we u graag mee op een virtuele tour: 
Welkom bij ZiezoKids en De Kleine Kosmos.

De centrale hal/Keuken:
Een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten met een kopje koffie en waar uw kinderen ondertussen kunnen spelen.
201803 ZiezoKids hal site


De themapeutergroep: 2-4 jaar

Kinderen zijn bij de Kleine Kosmos welkom vanaf 2 jaar om zich spelenderwijs voor te bereiden op de schoolperiode.
201803 ZiezoKids DeKleineKosmosDe buitenschoolse opvang:
ZiezoKids biedt voor, tussen en naschoolse opvang voor kinderen van Montessorischool Schiedam. Er zijn 2 groepen bij de buitenschoolse opvang: Pluto voor de kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en Neptunus voor de 8+ kinderen van 8 jaar en ouder. De lokalen zijn op thema ingericht. Zo is er een speellokaal en een knutsel lokaal. In het speellokaal kunnen die kinderen gebruik maken van diverse hoeken; zo is er een ‘restaurant’ waar de kinderen eten na schooltijd, een bouwhoek, chillhoek maar ook een huishoek. Zo is er voor ieder kind van iedere leeftijd altijd wel iets leuks om te doen. Er is ook een grote hal waar de kinderen allerlei activiteiten kunnen doen.
201803 ZiezoKids BSO siteBuitenruimten:

Bij ZiezoKids en De Kleine Kosmos hebben we een natuurspeelplein waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ze kunnen glijden van de glijbaan, schommelen, lekker in de zandbak spelen of rondrijden op de fietsjes.
201803 ZiezoKids buitenruimteBent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag eens in het echt een kijkje nemen bij BSO ZiezoKids of Themapeutergroen De Kleine Kosmos, dan kunt u bellen naar 06-46 00 12 18 of een e-mail sturen naar ziezokids@komkids.nl of dekleinekosmos@komkids.nl. We geven u graag een rondleiding, zodat u de sfeer bij onze locatie kunt proeven!

Klik hier
 voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van ZiezoKids, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 2-4 jaar van De Kleine Kosmos, klik hier.

ZiezoKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-West.