Gisteravond is bekend gemaakt dat de kinderopvang vanaf woensdag 16 december (morgen) tot maandag 18 januari net als de scholen dicht zal gaan. Het is een ingrijpend besluit en wij begrijpen goed dat u als ouder daardoor met allerlei vragen zit. De komende 5 weken lijken voor wat betreft de maatregelen voor de kinderopvang voor een groot deel op de situatie uit het voorjaar. In deze brief zetten we de informatie die tot nu toe bekend is voor u op een rij.

Noodopvang
Net als in het voorjaar verzorgt de kinderopvang gedurende de komende periode van 5 weken noodopvang. Deze noodopvang is alleen beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen die aandacht op maat nodig hebben. In tegenstelling tot de situatie in het voorjaar is dit nu enkel beschikbaar voor ouders die reeds een contract hebben bij KomKids en voor het vastgelegde aantal contracturen.

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden van KomKids gebruik maken van extra kinderopvang dan uw contracturen? Neem in dit geval contact op met onze afdeling Service & Advies via 010-4493200 om te kijken wat mogelijk is. Hoe u hiervoor wordt gefactureerd leest u bij de veelgestelde vragen op onze website.  

Alsnog is de vraag aan iedere ouder, ook met een cruciaal beroep, om zoveel mogelijk eerst zelf opvang te regelen en daarna pas een beroep te doen op de noodopvang die wordt aangeboden.

Via deze link vindt u het overzicht van de cruciale beroepsgroepen tijdens de lockdown.

Compensatieregeling
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Deze tegemoetkoming geldt voor alle typen opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot het maximum uurtarief. Alles wat boven het maximum uurtarief ligt, zal door KomKids aan de ouders worden gecompenseerd.

De overheid is momenteel de details van de compensatieregeling nog aan het uitwerken. Zodra alle informatie beschikbaar is, ontvangt u een speciale nieuwsbrief die geheel in het teken staat van de compensatieregeling met daarin alle belangrijke punten. Voor nu is vooral goed om te weten dat u wordt gecompenseerd als u de facturen, net zoals in het voorjaar, blijft betalen.

Samenvoegen van opvanglocaties
Aangezien een groot deel van de kinderen de komende tijd thuis zal zijn en het gezelliger is om samen op de opvang te zijn, is besloten om locaties samen te voegen.* Bent u werkzaam in een cruciale beroepsgroep, dan kan uw kind vanaf morgen 16 december naar de speciaal daarvoor aangewezen KomKids-clusterlocatie. Wilt u hiervan gebruik maken, dan vragen we u om zich hiervoor aan te melden.

*Met uitzondering van onze locaties in Rotterdam. ElisaKids & De Kleine Machinist worden niet samengevoegd en zijn allebei open volgens de reguliere opvangtijden.

Hoe meldt u zich aan?
Wilt u als ouder gebruik maken van de noodzakelijke kinderopvang, dan meldt u zich telefonisch aan bij uw clusterlocatie.
De Locatiemanager of Eerstverantwoordelijke neemt uw aanmelding aan en kan wellicht wat korte vragen stellen om de opvang zo goed mogelijk te regelen. Denk hierbij aan eventuele bijzonderheden zoals hoe een kind zich het prettigst voelt.

Telefoonnummers per locatie waarbij u zich aanmeldt

Let op! We willen u vragen om vandaag alleen te bellen als u morgen al noodopvang nodig heeft. Heeft u voor later deze week of in de lockdown periode noodopvang nodig, dan vragen we u morgen vanaf 13.00 uur te bellen. Dit geeft ons de ruimte om voor morgen alles goed te regelen, waarna we gezamenlijk naar de rest van de periode kunnen gaan kijken.

Raadpleeg in het onderstaand overzicht het telefoonnummer van uw clusterlocatie om telefonisch uw kind aan te melden. Dit telefoonnummer is op werkdagen van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 10.00-16.00 uur*. Deze bereikbaarheid geeft de Pedagogisch Medewerkers en de Locatiemanagers de ruimte om de dag goed met elkaar te starten en elk kind bij zowel aankomst als vertrek de juiste aandacht te geven.

* Met uitzondering van vandaag. Vandaag zijn de locaties binnen de reguliere openingstijden te bereiken.

Cluster Vlaardingen 

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer

IKC ‘t Palet

IKC ‘t Palet

010 - 303 37 42

HoeksteenKids

PaletKids


Cluster Noord 

Vanaf maandag 4 januari tot en met 9 feburari zijn er in Schiedam-Noord twee clusterlocaties. Welke dit zijn ziet u in het schema hieronder.  

KomKids-locatie 

Clusterlocatie vanaf 04-01 

Telefoonnummer 

Mirakel 

Mirakel 

010 - 4493114 

Regenboog 

Klinker 

KomKids-locatie 

Clusterlocatie vanaf 04-01 

Telefoonnummer 

GreenKids 

Wensboom 

010 - 4703116 

Violier 

Wensboom 

 
Cluster Zuid 

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer

Dok

Kindcentrum Willibrordus

06 – 81 95 34 01

Plantage

Kindcentrum Willibrordus

MaastuinKids

Cluster Oost

KomKids-locaties

Clusterlocaties vanaf 16-12

Telefoonnummer

Kekt

Kekt

010 - 437 32 33

Kindcentrum Kaleidoscoop

KlipKids

Cluster West 

KomKids-locaties

Clusterlocaties vanaf 16-12

Telefoonnummer

Blink

Toekomst

010 - 426 70 51

ST Bernardus school

Kindcentrum Wieken

Toekomst

StartKids

ZiezoKids


Flexibele opvang wordt niet geclusterd, blijft regulier open

KomKids-locaties

Clusterlocatie vanaf 16-12

Telefoonnummer

Bellefleur

Bellefleur

Harga
Viola

010 – 471 81 00

010 – 727 14 01
010 – 470 93 17

Harga

Viola


Valt uw opvang onder een van de volgende locaties, dan mag u contact opnemen met de reguliere stamlocatie. 

  • Beestenboel 
  • AlliantieKids 
  • AquaKids 
  • VVKS-kids 
  • AquaFun 
  • MaastuinKids  
  • DOKWRK
  • Volkstuin

Noodopvang tijdens de kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie 21 december t/m 3 januari zijn de scholen gesloten. KomKids verzorgt voor ouders met een cruciaal beroep, die al opvang afnemen, tijdens de kerstvakantie noodopvang gedurende onze gebruikelijke openingstijden.

Goed om te weten: als de school een studiedag zou hebben op vrijdag 18 december, voordat de maatregelen werden aangekondigd, dan zal KomKids noodopvang aanbieden. Wilt u hiervan gebruik maken, dan leest u bij het kopje ‘Hoe meldt u zich aan?’ hoe dit in z’n werk gaat.

Situatie na de kerstvakantie
Na de kerstvakantie wordt de noodopvang (tijdens schooluren) weer verzorgd door de school zelf. De noodopvang voor de Buitenschoolse Opvang (BSO) wordt voor ouders die reeds opvang afnemen aansluitend aangeboden door KomKids.

Welke Pedagogisch Medewerker staat op de groep?
Alle KomKids-medewerkers van de geclusterde locaties vormen tezamen een team. Echter, niet iedereen zal dagelijks worden ingezet op de groep, vanwege het lagere aantal kinderen. Hoewel we bij het indelen van onze teams rekening houden met vaste gezichten, kan het voorkomen dat uw kind het vaste gezicht een dag mist.

Om deze reden wordt aan u tijdens het telefonisch aanmelden enkele vragen gesteld, zodat de overdracht van uw kind zo soepel mogelijk zal verlopen.

Belangrijke websites

Leest u alle beschikbare informatie op de website van de Rijksoverheid.

Opnieuw staan we voor uitdagingen, maar samen staan we sterk tegen het coronavirus. Laten we vooral tijdens de feestdagen, binnen de beperkingen, extra oog houden voor elkaar.

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok, Dolinda Buurma & Yde Dragstra