Het hing al in de lucht, maar zaterdagavond heeft de overheid tijdens de persconferentie laten weten dat de Buitenschoolse Opvang (BSO) nog 2 weken langer gesloten blijft en alleen geopend is voor noodopvang.

Noodopvang

De BSO kan van 21 december t/m 7 januari gelukkig geopend blijven voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf uw kind(eren) op te vangen. Als het echt niet lukt uw kind zelf op te vangen, kunt u uw kind aanmelden voor de noodopvang bij KomKids.

Aanvragen noodopvang
Het aanvragen van de noodopvang verloopt zoals gebruikelijk:

  • Heeft u eerder dit jaar noodopvang afgenomen, dan kunt u via de e-mail van uw eigen opvanglocatie opnieuw uw aanvraag doorgeven.
  • Neemt u voor het eerst noodopvang af? Dan neemt u telefonisch contact op met uw opvanglocatie.
  • Heeft u met spoed noodopvang nodig voor de volgende dag? Dan neemt u telefonisch contact op met uw opvanglocatie.

De contactgegevens vindt u per locatie op www.komkids.nl.

Uw aanvraag voor noodopvang van 27 december t/m 7 januari ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk donderdag 23 december voor 18.00 uur.

Goed om te weten:

  • U kunt alleen noodopvang afnemen op de contractdagen, dit zijn de dagen die u al eerder heeft doorgegeven voor de kerstvakantieopvang.
  • Tussen 20 december en 7 januari worden alle kinderen in FlexKids automatisch op afwezig gezet. Uw kind staat daardoor enkel op aanwezig als u zich voor de noodopvang heeft aangemeld.

Clusterlocaties
Tijdens de noodopvang worden de BSO-locaties geclusterd, zoals wij in de nieuwsbrief van 15 december hebben benoemd. De clusterlocaties zijn zoveel mogelijk georganiseerd zoals in de reguliere vakanties. Dit met het oog op ritme en rust voor de kinderen.

Compensatieregeling
U krijgt net als bij de eerdere sluitingen, een financiƫle tegemoetkoming door de overheid voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Voor nu is het vooral goed om te weten dat u wordt gecompenseerd als u de facturen blijft betalen. Alles wat boven het maximum uurtarief ligt, zal door KomKids aan de ouders worden gecompenseerd. Meer informatie over de compensatieregeling vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/corona-kosten-kinderopvang-ouders

Door de (tijdelijke) sluiting van de BSO hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Zorgt u er wel voor dat uw normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld uw contracturen, inkomen of het nieuwe uurtarief geldend vanaf 1 januari 2022.

De Beslisboom blijft van kracht
Ook tijdens de noodopvang blijft de beslisboom van kracht. Met het vragenschema van de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinder/noodopvang mag. Bekijk de beslisboom hier: www.komkids.nl/coronavirus/beslisboom-protocol-kinderopvang

Het streven van het kabinet is om het onderwijs en de BSO per 10 januari weer open te laten gaan. Op maandag 3 januari volgt een nieuw wegingsmoment en geeft het kabinet hierover duidelijkheid.

Geniet u de komende week nog van het winterweer en de feestdagen. Blijf op elkaar letten, haal dagelijks een frisse neus en laten we gezamenlijk het virus eronder krijgen. Houd afstand en blijf vooral gezond!

Met hartelijke groet,
Mede namens het corona-regieteam
Angela Kok & Dolinda Buurma