In deze update informeren we u over een aantal veelgestelde vragen die wij gister en vanmorgen hebben ontvangen.

Wanneer heeft u als ouder recht op opvang?

De opvang die nu geboden wordt bij KomKids, is noodopvang. Deze noodopvang is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Het uitgangspunt is als één ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het dringende verzoek vanuit de overheid om zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Alleen als dit echt niet lukt, dan kunt u beroep doen op de kinderopvang. U kunt de Locatiemanager van de locatie in dat geval benaderen en dan wordt er gezamenlijk gekeken naar een oplossing.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

De lijst met cruciale beroepsgroepen raadpleegt u via deze link:

Mijn kind is verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen? 

We begrijpen heel goed dat u hier vragen over heeft. Door de maatregelen van de Overheid zitten veel kinderen thuis, terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Het is begrijpelijk dat u over de financiële afwikkeling tijdens periode in onzekerheid verkeerd, want kosten worden wel gemaakt en dat terwijl er geen gebruik wordt gemaakt van de opvang.

Op dit moment wordt er door het ministerie van Financiën gekeken hoe dit het beste aangepakt kan worden. Zij melden het volgende: Toch is het belangrijk dan de gehele factuur voor de opvang gewoon te blijven betalen, het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan en wordt doorbetaald. Ook eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie moet worden voldaan. Het ministerie van Financiën kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te kunnen repareren. Mocht hier duidelijkheid over komen, dan stellen we u hierover zo snel mogelijk op de hoogte.

Kunnen de (extra) ingeboekte flexibele uren tot en met 06-04 worden geannuleerd of in een andere maand worden ingezet?

Nee, de afgesproken uren worden gewoon afgenomen. We hanteren de normale annuleringstermijn. Ook voor de flexibele opvang hanteren we het reguliere beleid.

Ja, u kunt zich als ouder nog steeds inschrijven bij KomKids. Echter kunnen alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep tot en met 6 april een beroep doen op de noodopvang die KomKids biedt.

Ter informatie

  • In overleg met de gemeente Schiedam zijn er 2 kinderopvangcentra aangewezen voor 24-uurs opvang, indien dat noodzakelijk is. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Service & Advies via 010-4493200 of service@komkids.nl.
  • Op dit moment inventariseren we samen met de scholen of we per wijk voorzieningen voor kinderen open kunnen houden. Momenteel zijn er opvanglocaties waar maar 1 kind wordt opgevangen. Het is voor deze kinderen een stuk gezelliger wanneer zij met leeftijdgenoten de dag met leuke activiteiten kunnen doorkomen.

Meer informatie over het coronavirus

Wilt u als ouder meer informatie over het coronavirus inwinnen, dan verwijzen we u door naar de volgende websites:

Heeft u specifiek vragen over de maatregelen in de kinderopvang, dan verwijzen we door naar de volgende website:

Veelgestelde vragen

Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.

Met hartelijke groet,
Yde Dragstra
Directeur/Bestuurder