Even voorstellen
Onze Locatiemanager: Geert van Thullkomkids-nieuws-foto-

202002 geertvanthull


- Locatiespecialist Klein IKC is Soenita Mahesh
- Onze Pedagogisch Begeleider is Mireille Groenewegen

Contactgegevens
Carnissedreef 292
3084 NN Rotterdam
Tel: 010-4801021 
E-mail: elisakids@komkids.nl 

Registratienummer HDO en PSZ: 927929788
Registratiebummer BSO: 337565466 


Wij bieden:

Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van kbs Elisabethschool
Vakantieopvang
Peuterspeelzaal

In het schoolgebouw van de Elisabethschool in Rotterdam vindt u ElisaKids. Bij ons is uw kind van 0 tot 13 jaar helemaal op zijn of haar plek. Uw kind wordt met veel warmte opgevangen door onze pedagogisch medewerkers en hoeft maar één keer te wennen, dat geeft een veilig gevoel en dat is de basis voor een goede ontwikkeling.

We werken nauw samen met de Elisabethschool. Hierdoor gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van alle mogelijkheden die het schoolgebouw biedt: zo kan uw kind zijn of haar energie kwijt in de gymzaal of speelt het heerlijk in de ruime speelzaal. Ook de omgeving van de school biedt veel mogelijkheden: we hebben een mooi buitenplein en zitten vlakbij het park. Ook maken we regelmatig uitstapjes, naar bijvoorbeeld de grote speeltuin.

Om u een beter beeld te geven van de locatie, nemen wij u graag mee op een virtuele tour.

Welkom bij ElisaKids
202011 elisakids voorkantschoolTijdelijke ingang
Goed om te weten, gedurende de corona-periode is de ingang voor ElisaKids aan de zijkant van de school.
202011 elisakids ingangtijdenscorona202011 elisakids ingangtijdenscorona 2


U kunt het pad naast de school aflopen en wachten voor het hek van het kleuterplein. Als wij niet buiten zijn, kunt u ons bereiken op 010-4801021

De Hele Dagopvang:
Bij ElisaKids hebben we één verticale groep voor kinderen van 0 – 4 jaar. 
We vinden het op de hele dag opvang belangrijk dat er oog is voor de ontwikkeling van de kinderen en dat er rust en regelmaat is op de groep. Naarmate de kinderen ouder worden, ondersteunen wij hen tijdens het samen spelen en stimuleren wij hun zelfstandigheid.
202011 elisakids hdo sitePeuterspeelzaal met VVE:
Binnen ElisaKids hebben we drie peuterspeelzaalgroepen voor kinderen van 2 - 4 jaar. In de peuterspeelzaal zijn kinderen mét en zonder verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin; voor respectievelijk vijf of drie dagdelen per week. We werken samen met de Elisabethschool en hebben een paar keer per jaar een peuter-kleuteroverleg. Op die manier is er een warme overdracht als uw kind naar de basisschool gaat. Bij de peuterspeelzaal van ElisaKids werken we met de methode Startblokken. 202011 elisakids psz siteDe buitenschoolse opvang:

Elisakids biedt voor en naschoolse opvang voor kinderen van de Elisabethschool. Er zijn twee stamgroepen. In deze groepen zit een verticale mix van kinderen van 4 -13 jaar. Uw kind kan rekenen op een leuk programma. De mening en inbreng van de kinderen zijn voor ons heel belangrijk. Door goed te luisteren naar hun ideeën is en blijft onze bso leuk voor alle leeftijden.
202011 elisakids bso site


Buitenruimte:
Bij Elisakids hebben we een afgesloten plein waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ze kunnen op de duikelstang, van de glijbaan gaan, in de zandbak of op de fiets of steppen gaan. Ook kan er worden gevoetbald en gebasketbald op het plein. Daarnaast mogen wij ook gebruik maken van de gymzaal.
202011 elisakids kleuterplein202011 elisakids gymzaal


Meer informatie?
Ben u nieuwsgierig geworden en wilt u graag eens in het echt een kijkje nemen bij ElisaKids, dan kunt u bellen naar 010-4801021 of een e-mail sturen naar elisakids@komkids.nl. We geven u graag een rondleiding, zodat u de sfeer bij ElisaKids kunt proeven!

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid van ElisaKids, klik hier.

ElisaKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier voor de HDO/PSZ en klik hier voor de BSO. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Rotterdam-Zuid.