komkids-nieuws-foto-Carnissedreef 292
3084 NN Rotterdam
Tel: 010-4801021 
E-mail: elisakids@komkids.nl 

Registratienummer HDO en PSZ: 927929788
Registratiebummer BSO: 337565466 

Locatiemanager: Geert van Thull

202002 geertvanthull


Eerstverantwoordelijke pedagogisch medewerker: Sharona Reijnhout-Roosburg

Wij bieden:

Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van kbs Elisabethschool
Vakantieopvang
Peuterspeelzaal

In het schoolgebouw van de Elisabethschool in Rotterdam vindt u ElisaKids. Bij ons is uw kind van 0 tot 13 jaar helemaal op zijn of haar plek. Uw kind wordt met veel warmte opgevangen door onze pedagogisch medewerkers en hoeft maar één keer te wennen, dat geeft een veilig gevoel en dat is de basis voor een goede ontwikkeling.

We werken nauw samen met de Elisabethschool. Hierdoor gaat uw kind goed voorbereid naar de basisschool. Daarnaast kunnen we gebruikmaken van alle mogelijkheden die het schoolgebouw biedt: zo kan uw kind zijn of haar energie kwijt in de gymzaal of speelt het heerlijk in de ruime speelzaal. Ook de omgeving van de school biedt veel mogelijkheden: we hebben een mooi buitenplein en zitten vlakbij het park. Ook maken we regelmatig uitstapjes, naar bijvoorbeeld de grote speeltuin.

Zit uw kind op de Elisabethschool en maakt uw kind gebruik van onze buitenschoolse opvang? Dan kan het rekenen op een uitdagend programma. De mening en inbreng van de kinderen zijn voor ons heel belangrijk. Door goed te luisteren naar hun ideeën is en blijft onze bso leuk voor alle leeftijden.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het locatie specifiek beleidplan van ElisaKids, klik hier.

ElisaKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier voor de HDO/PSZ en klik hier voor de BSO. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Rotterdam-Zuid.