201811 buitenspelenElk jaar presenteren we rond deze tijd de nieuwe KomKids-tarieven. Het vaststellen van de tarieven was ditmaal een lastige taak. 


Want wat gaat 2021 ons brengen? Met welke variabelen houden we rekening? Hoe zorgen we dat KomKids, als maatschappelijke kinderopvang, voor ieder kind klaarstaat om opvang te bieden? Dit zijn allemaal vragen die spelen en samenkomen in de overkoepelende vraag: hoe gaan we om met de corona-problematiek?  

Zoals u zal begrijpen hebben deze factoren invloed op de toekomst van alle kinderopvangorganisaties. Volgend jaar verwachten we niet bevrijd te blijven van corona-perikelen en zal daarmee het ziekteverzuim aanhouden. Eveneens achten we de kans groot dat de CAO Kinderopvang veranderingen door zal voeren. Een positieve noot voor alle Pedagogisch Medewerkers, want zij verdienen beloond te worden voor hun harde werken. Door onder andere deze factoren zijn de nieuwe uurtarieven voor 2021 aan de hand van de te verwachten ontwikkelingen vastgesteld. 

Hoewel wij altijd hebben getracht het tarief onder de maximum uurprijs te houden lukt dat voor 2021 helaas niet. De huidige ontwikkelingen hebben ook bij KomKids gezorgd voor een verhoging van het uurtarief. Het uurtarief van de Buitenschoolse Opvang bedraagt per 01-01-2021 €7,86 en komt hiermee met €0,59 boven de maximum uurprijs* van de overheid.  

Aan onze prettige voorwaarden zal verder niets veranderen. Wij blijven bijvoorbeeld 10,5 uur aanbieden, daar waar collega organisaties over zijn gestapt naar 11 uur. Met uitzondering van Kindcentrum De Kleine Machinist. Zij hanteren namelijk standaard 11 uur. Ook blijft het mogelijk om voor 40 weken BSO af te nemen. U beslist in de BSO eveneens nog steeds zelf of u gebruik maakt van de vakantieopvang of een deel daarvan. Het tarief voor vakantieopvang en extra in te kopen dagen, zijn gelijk aan het normale BSO-uurtarief. De thema BSO’s (natuur-zwem-techniek-sport) hanteren in 2021 ook het normale BSO-tarief. 

Wat de tarieven voor u precies zijn, is afhankelijk van de school en het aantal uur dat uw kind gebruik maakt van de BSO. 

Bekijk hier de tarieven van de HDO & BSO met verschillende (school)tijden.

De tarieven voor de peutergroepen en Verkorte Kinderopvang met VVE (VKV) zijn afhankelijk van de gemeentelijke besluiten en worden later dit jaar bekend gemaakt.

*Maximum uurprijs

De maximum uurprijs (door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) is in verband met de jaarlijkse indexering ook aangepast. In 2020 is dit voor de HDO € 8,46 (in 2019: 8,17 euro) en voor de BSO wordt het € 7,27 (in 2019: 7,02 euro).

Terug naar nieuwsoverzicht