komkids-nieuws-foto-Schiedamsedijk 8
3117 HA Schiedam
(Adres voor GPS: Piet van Gentstraat, klik hier voor de routebeschrijving)
Tel: 06-28823063
E-mail: volkstuinbso@komkids.nl

Registratienummer: 302922337

Locatiemanagers: Angela Kok  &  Debby v.d. Bosch
AngelaKok kader komkids  2018 DebbyvdBosch

 


Wij bieden:

Buitenschoolse opvang

Groen is gezond en draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Bij bso De Volkstuin zijn we dan ook trots op de grote buitenruimte die wij tot onze beschikking hebben en de samenwerking met Volkstuinvereniging Vijfsluizen. Hier kunnen de kinderen zich helemaal uitleven in de moestuin en heerlijk ravotten in de natuur. Op een leuke, speelse manier dagen wij de kinderen uit om op onderzoek uit te gaan en leren zij zo van alles over duurzaamheid en de natuur. Ook stimuleren we hun creativiteit.

Kinderen worden door een pedagogisch medewerker met de Stint van school gehaald en samen met de andere kinderen gaan zij naar de locatie. Alle kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom. In de schoolvakanties is BSO De Volkstuin geopend. 

Bij bso De Volkstuin hechten we veel waarde aan de inspraak van de kinderen. Samen met de kinderen denken we na over de aankoop van materialen, de groenten in de tuin, de aankleding van het gebouw en het dagmenu.

Hoe kom je bij volkstuincomplex Vijfsluizen?
Kom je vanaf de Vlaardingerdijk richting Vlaardingen, dan neem je de eerste afslag aan je rechterhand langs de Vijfsluizenflat. Ga dan links voor deze flat langs en dan rechts aanhouden. Je kunt je auto parkeren onder het metrotracé en dan nog een klein stukje lopen, het is namelijk niet toegestaan om zonder rijvergunning met de auto op het tuinencomplex te komen.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van De Volkstuin, klik hier.

De Volkstuin is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-West.