komkids-nieuws-foto-

Van Swindensingel 66
3112 RK Schiedam

Buitenschoolse opvang:
Tel.: 06 - 42 25 91 19
E-mail: kaleidoscoopcampus-bso@komkids.nl 
Registratienummer BSO: 103267542

Verkorte Kinderopvang met VVE Kaleidoscoop Campus:
van Swindensingel 66
3112 RK Schiedam
Tel: 06 - 22 86 91 03
E-mail: kaleidoscoopcampus-vkv@komkids.nl
Registratienummer VKV: 323125001

Locatiemanager: Hans Breeman
2019 hansbreeman


Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van bs Kaleidoscoop
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

In onze mooie, grote ruimtes in basisschool Kaleidoscoop bieden wij voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang. We werken nauw samen met de school en maken veel gebruik van de aanwezige faciliteiten. Van de open keuken waar we de lekkerste dingen kunnen koken, van het grote podium waar we de mooiste optredens kunnen geven, maar ook van de gymzaal en de ruimte van de VKV/peuterspeelzaal waar ieder kind heerlijk kan spelen.

Inspraak vinden we belangrijk. Alle kinderen praten mee over hoe het er tijdens de bso-uren aan toegaat. Wat we gaan doen, maar ook in de keuze van nieuwe materialen en speelgoed we kopen.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Kaleidoscoop, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Kaleidoscoop, klik hier.
In bovenstaande centrum gebonden beleidsplannen staan ook de openingstijden van Kaleidoscoop Campus vermeld per opvangsoort.

Kaleidoscoop Campus is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en voor de VKV klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Oost.