komkids-nieuws-foto-

Van Swindensingel 66
3112 RK Schiedam

Buitenschoolse opvang:
Tel.: 06-42259119
E-mail: kaleidoscoopcampus-bso@komkids.nl 
Registratienummer BSO: 103267542

Verkorte Kinderopvang met VVE Kaleidoscoop Campus:
van Swindensingel 66
3112 RK Schiedam
Tel: 06 - 25 05 38 72
E-mail: kaleidoscoopcampus-vkvhome@komkids.nl 
Registratienummer VKV: 323125001

De Verkorte Kinderopvang met VVE Kaleidoscoop Campus, locatie Oostsingel
is per 12-12-2018 opgegaan in de locatie van Swindensingel:

Tel: 06 - 22 86 91 03 
E-mail: kaleidoscoopcampus-vkv@komkids.nl 

Locatiemanager: Fausia Edoo 
2018 FausiaEdoo
Wij bieden:
Buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van bs Kaleidoscoop
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE

In onze mooie, grote ruimtes in de voormalige De Gravin Aleidaschool bieden wij voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen van basisschool Kaleidoscoop (Vanaf 1 augustus '17 zijn KBS Sint Jan en CBS Gravin Aleida als één school verder gegaan onder de nieuwe naam: basisschool Kaleidoscoop) . We werken nauw samen met de school en maken veel gebruik van de aanwezige faciliteiten. Van de prachtige industriële keuken waar we de lekkerste dingen kunnen koken, van het grote podium waar we de mooiste optredens kunnen geven, maar ook van de gymzaal en de ruimte van de peuterspeelzaal waar ieder kind heerlijk kan spelen.

Inspraak vinden we belangrijk. Alle kinderen praten mee over hoe het er tijdens de bso-uren aan toegaat. Wat we gaan doen, maar ook in de keuze van nieuwe materialen en speelgoed we kopen.

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid 1-4 jaar van Kaleidoscoop, klik hier.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van Kaleidoscoop, klik hier.

Kaleidoscoop Campus is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO en klik hier voor VKV (Oostsingel) en VKV (van Swindensingel) klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Oost.