komkids-nieuws-foto-Dwarsstraat 2
3114 LC Schiedam

Tel BSO: 06 - 19 85 37 15
E-mail: kindcentrumwillibrordus-bso@komkids.nl

Tel VKV: 06 – 81 95 34 01
E-mail: kindcentrumwillibrordus-vkv@komkids.nl  

Tel HDO: 06 – 81 95 34 01
E-mail: kindcentrumwillibrordus-kdv@komkids.nl   

Registratienummer BSO: 100887387
Registratienummer VKV en HDO:108470192

Locatiemanager: Saskia van Munster
2019 SaskiavMunster

Eerstverantwoordelijke pedagogisch medewerker: Demelza Liekendiek
2019 demelzaliekendiek

Wij bieden:
Hele dagopvang
Buitenschoolse opvang voor kinderen van bs St Willibrordus
Vakantieopvang
Verkorte Kinderopvang met VVE


Welkom bij Kindcentrum Willibrordus
Door de kleinschaligheid en de nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs en de kinderopvang, kon een samenvoeging niet uitblijven en daarom is het gebouw van basisschool Willibrordus omgevormd tot kindcentrum Willibrordus met diverse mogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Naast de hele dagopvang voor de allerkleinste van 0 tot 4 jaar is er voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar ook verkorte kinderopvang met vve (= VKV, was voorheen peuterspeelzaal) aanwezig. Na de VKV maken zij het sprongetje naar het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (vanaf 4 jaar).

De unieke sfeer van saamhorigheid is aanwezig binnen kindcentrum Willibrordus.  Door de nauwe samenwerking met de school kunnen wij gebruikmaken van alle mogelijkheden die het schoolgebouw biedt. Kom gerust eens een kijkje nemen!

Klik hier voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het locatie specifiek beleidsplan van Willibrordus, klik hier.
In bovenstaande locatie specifiek beleidsplan staan ook de openingstijden van Willibrordus vermeld per opvangsoort.

Kindecentrum Willibrordus is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier voor de BSO, en klik hier voor de VKV. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Zuid/Centrum.