komkids-nieuws-foto-Even voorstellen
Onze Locatiemanager Gwenn van Niesten
2019 SaskiavMunster

Locatiespecialist Klein IKC Tanja Houkamp

Onze Pedagogisch Begeleider is Addy Pool

Contactgegevens
Dwarsstraat 2
3114 LC Schiedam
E-mail: kindcentrumwillibrordus@komkids.nl

Tel BSO: 06 - 19 85 37 15
Tel VKV: 06 – 81 95 34 01
Tel HDO: 06 – 81 95 34 01

Registratienummer BSO: 100887387
Registratienummer VKV en HDO:108470192


Integraal kindcentrum Willibrordus
Kindcentrum Willibrordus is gevestigd in rkbs St. Willibrordus te Schiedam. Het kindcentrum is kleinschalig en heeft diverse opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Binnen Kindcentrum Willibrordus en een unieke sfeer van saamhorigheid aanwezig. Door de nauwe samenwerking met de school maken wij gebruik van alle mogelijkheden die het schoolgebouw biedt. Door deze unieke verbondenheid kan het integraal kindcentrum snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

Het kindcentrum biedt diverse opvangmogelijkheden:
- Hele dagopvang van 0 tot 4 jaar;
- Verkorte kinderopvang met VVE (voorheen: peuterspeelzaal) voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar;
- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar;
- Samenspel op Maat, voor ouders en kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar.
Doordat het kindcentrum in de school is gevestigd, is de overstap van peuter naar kleuter erg klein.

Activiteiten op IKC Willibrordus
We bieden veel verschillende (leeftijdsgerichte) activiteiten aan. Voor de allerkleinsten zijn dit activiteiten zoals:
• knutselen;
• themagerichte boekjes lezen;
• liedjes zingen.

Maakt uw kind gebruik van buitenschoolse opvang? Dan bieden wij leeftijdsgerichte activiteiten aan zoals:
• creatieve activiteiten;
• buiten activiteiten;
• kookactiviteiten;
• bouwactiviteiten.

Hele dagopvang
De hele dagopvang op IKC Willibrordus bestaat uit één verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen leren veel van elkaar binnen een verticale groep. IKC Willibrordus biedt tot 12 kinderplaatsen. Het aantal kinderen is afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de groep.

Verkorte kinderopvang met VVE (voorheen: peuterspeelzaal)
Binnen IKC Willibrordus zijn er 2 VKV-groepen. De peuters gaan 5 dagdelen naar de VKV, waarin de tijdens variëren per groep.
Er is een goede samenwerking met de Willibrordusschool. Leerkrachten en pedagogisch medewerksters kunnen overleggen zodra uw kind van de VKV doorstroomd naar de basisschool.
De VKV locatie is 40 weken per jaar geopend. U betaalt niet voor de dagen tijdens de schoolvakanties. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u dit aanvragen voor de kosten van de VKV. Heeft u een indicatie van het CJG? Dan betaalt de gemeente een deel van uw opvangkosten. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Service & Advies via 010-4493200.

Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is in de school gevestigd. We maken gebruik van alle faciliteiten die de school te bieden heeft. Zo spelen we buiten op het grote schoolplein en maken we bouwwerken op het podium in de aula. Is een kook-activiteit? Dan gebruiken we de grote keuken van de school. We overleggen regelmatig met onze kinderen over de activiteiten, om de BSO zo uitdagend mogelijk te houden. De leukste ideeën ontstaan bij de kinderen zelf. Onze pedagogisch medewerkers zorgen, zover mogelijk, dat deze worden uitgevoerd.

Samenspel op Maat
Op woensdagochtend biedt IKC Willibrordus ‘Samenspel op Maat’. Tijdens Samenspel op Maat komen de allerkleinsten van 1,5 tot 2,5 jaar samen met een ouder naar de opvang. Zo leren de kinderen samen spelen en kunnen ouders met elkaar in contact komen. Ouders en kinderen komen samen, zodat de kinderen vertrouwd raken met de school. Vervolgens spelen de kinderen onder begeleiding een moment samen. Dit biedt de ouders de gelegenheid om over verschillende opvoedkundige onderwerpen te praten. Dit moment wordt begeleid door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker kan advies geven in verschillende onderwerpen.
NB. In verband met de corona maatregelen is de Willibrordusschool tijdelijk niet toegankelijk voor ouders. Hierdoor kunnen wij tot nader order geen Samenspel op Maat aanbieden. Heeft u interesse in Samenspel op Maat? Neem contact op met onze afdeling Service en Advies via 010-449 32 00.

Pedagogisch beleid
Naast het pedagogisch beleid van KomKids, heeft Kindcentrum Willibrordus ook een centrum gebonden pedagogisch beleid. In het centrum gebonden pedagogisch beleid vindt u veel informatie over het kindcentrum. Hierin vindt u o.a. de openingstijden van Willibrordus per opvangsoort.

De hele dagopvang, VKV en buitenschoolse opvang van Kindcentrum Willibrordus zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kunt u o.a. de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-Zuid/Centrum.