komkids nieuws foto7

Anthonie Muysstraat 2
3117 LD Schiedam
Tel: 06-46 00 12 18
email: ziezoKids@komkids.nl 

Registratienummer BSO: 117542027

1e verantwoordelijke medewerker: Claudia van Dijk
Locatiemanager: Desiree Salman

Wij bieden:
buitenschoolse opvang (voor- en naschools) voor kinderen van Montessorischool
vakantieopvang en ADV opvang
Tussenschoolse Opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO) 
Onze warme en gezellige BSO ZiezoKids bevindt zich in het schoolgebouw van de Montessori Schiedam. Hier bieden wij buitenschoolse opvang aan voor de leerlingen van deze school. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school en halen hen ook weer op, waarna de gezelligheid kan beginnen. Bij ZiezoKids voelt uw kind zich helemaal thuis.

Als BSO werken wij kind volgend, wij vinden het erg belangrijk de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij wat we allemaal (willen) doen. Hun mening is hierin erg belangrijk. Zo ontstaat er een gevarieerd activiteitenaanbod, die leeftijdsgericht is. De kinderen kunnen in het knutsellokaal en speellokaal helemaal hun ei kwijt. We hebben een groot afgesloten natuurspeelplein waar de kinderen lekker kunnen rennen, vliegen en ravotten.  

Om u een indruk te geven van ZiezoKids, nemen we u graag mee op een virtuele tour: 

Welkom bij ZiezoKids

De centrale hal/Keuken:
Een plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten met een kopje koffie en waar uw kinderen ondertussen kunnen spelen.
201803 ZiezoKids hal site


De buitenschoolse opvang:
ZiezoKids biedt voor, tussen en naschoolse opvang voor kinderen van Montessorischool Schiedam. Er zijn 2 groepen bij de buitenschoolse opvang: Pluto voor de kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en Neptunus voor de 8+ kinderen van 8 jaar en ouder. De lokalen zijn op thema ingericht. Zo is er een speellokaal en een knutsel lokaal. In het speellokaal kunnen die kinderen gebruik maken van diverse hoeken; zo is er een ‘restaurant’ waar de kinderen eten na schooltijd, een bouwhoek, chillhoek maar ook een huishoek. Zo is er voor ieder kind van iedere leeftijd altijd wel iets leuks om te doen. Er is ook een grote hal waar de kinderen allerlei activiteiten kunnen doen.
201803 ZiezoKids BSO siteBuitenruimten:

Bij ZiezoKids hebben we een natuurspeelplein waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Ze kunnen glijden van de glijbaan, schommelen, lekker in de zandbak spelen of rondrijden op de fietsjes.
201803 ZiezoKids buitenruimteBent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag eens in het echt een kijkje nemen bij BSO ZiezoKids, dan kunt u bellen naar 06-46 00 12 18 of een e-mail sturen naar ziezokids@komkids.nl. We geven u graag een rondleiding, zodat u de sfeer bij onze locatie kunt proeven!

Klik hier
 voor het pedagogisch beleid van KomKids.
Voor het centrum gebonden pedagogisch beleid BSO van ZiezoKids, klik hier.

ZiezoKids is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, klik hier. Hier kunt u ook de Inspectierapporten van de GGD nalezen.

Sociale kaart
De sociale kaart is de wegwijzer naar kindercentra, scholen, lichamelijke gezondheid, vrije tijd, sportverenigingen en opvoeden in de wijk. Klik hier voor de sociale kaart van Schiedam-West.