komkids-11Maakt uw kind gebruik van onze opvang, dan kunt u erop vertrouwen dat wij uw kind een veilige en uitdagende omgeving bieden waarin uw kind vol vertrouwen kan opgroeien. Met de warme en deskundige opvang van onze pedagogisch medewerkers, bent u ervan verzekerd dat uw kind een plezierige tijd heeft en zich op de beste manier ontwikkelt. Via het menu hiernaast vindt u ons gevarieerde opvangaanbod en al onze locaties.

Stabiliteit
Wij proberen de stabiliteit voor kinderen op een dag en in een week, als wel de groepsstabiliteit, zo goed mogelijk te waarborgen. We doen dit door in overleg met ouders op zoek te gaan naar een aanbod en afname van dagen die voor de kinderen en de groep als geheel de meeste stabiliteit op zullen leveren. Wij vinden het positief en belangrijk als kinderen in een (nagenoeg) stabiele groep zitten, met iedere dag zoveel mogelijk dezelfde kinderen. Vooral voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen kan dit erg belangrijk zijn, hierdoor kunnen wij bij KomKids een hogere pedagogische kwaliteit leveren. Daarom geldt voor de hele dagopvang dat er minimaal 1 dag (of 2 dagdelen) afgenomen dient te worden. Met uitzondering van kc Toekomst hier is het minimum 2 dagen (of 4 dagdelen) en bij kc Viola is het minimum 5 uur. Onze bedoeling is in goed overleg tot overeenstemming van plaatsing te komen, waarbij wij het kind centraal stellen en daarnaast rekening houden van de wens van ouders/opvoeders. We blijven hierin dicht bij onze pedagogische visie op kwaliteit. Vaak blijkt er meer mogelijk dan gedacht!

Vernieuwend
Wij willen opvang bieden die zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de behoeften van kinderen én ouders. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar vernieuwende oplossingen. Hiermee kunnen we uw kind nog meer variatie en leuke uitstapjes aanbieden. Ook veel hobby's en sporten kunnen tijdens de bso-uren plaatsvinden, zoals voetbal, zwemmen, turnen of paardrijden. En bij enkele locaties kan uw kind tijdens de opvanguren een gezonde, verse, warme maaltijd eten. Dat scheelt u een hoop gehaast en regelwerk en draagt eraan bij dat u de tijd thuis met uw kind ten volste kunt benutten.

Openingstijden
De openingstijden per kindercentrum verschillen. Alle centra zijn geopend van 07.00 t/m 19.00 uur. Onze standaard openingstijden zijn van 08.00 tot 18.00 uur. Alle uren daarbuiten kunnen apart en naar wens worden ingekocht. Hebt u een flexibel rooster, neemt u dan eens een kijkje bij kindercentrum Viola. Hier bieden wij 7 dagen per week flexibele opvang van 06.30 tot 23.30 uur.