Op deze pagina vindt u de updates over de ontwikkelingen rondom het coronavirus en hoe KomKids hiermee omgaat.

Update maatregelen coronavirus 23 maart

23 maart 2020

Financiele regeling voor kinderopvang

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Tot en met 6 april biedt KomKids enkel aan kinderen van ouder(s) uit cruciale beroepsgroepen noodopvang. Deze maatregel treft veel ouders. We begrijpen daarom ook dat veel ouders vragen hebben over de financiële maatregelen. In deze nieuwsbrief lichten we naar aanleiding van deze vragen een aantal zaken toe.

Lees meer: Update maatregelen coronavirus 23 maart

Update maatregelen Coronavirus 20 maart

20 maart 2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Dat melden staatssecretaris van Toeslagen en Douane Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 20 maart

Tips voor Thuis

20 maart 2020

Op dit moment zijn er (bijna) geen kinderen op de KomKids-locaties en zijn veel culturele plekken (waaronder de bibliotheek) gesloten. Omdat we jullie onwijs missen delen we op onze speciaal ingerichte pagina Tips voor Thuis elke week leuke tips voor thuis. Van voorlezen, tot buitenspeelactiviteiten en echte technische uitdagingen. 

Waar vindt u Tips voor Thuis? 

Klik hier om naar Tips voor thuis-pagina te gaan.
Heeft u zelf leuke tips of ideeën voor de kinderen thuis? Deel deze met ons via nieuws@komkids.nl.  

Brief brancheorganisaties Kinderopvang en BOink

18 maart 2020

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Branchvereniging Kinderopvang en BOink (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) hebben de handen ineengeslagen en maken zich hard voor de belangen voor de ouders en kinderopvangorganisaties. 

Lees meer: Brief brancheorganisaties Kinderopvang en BOink

Update maatregelen Coronavirus 18 maart

18 maart 2020

Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen, zijn er op dit moment weinig ouders en kinderen die gebruik maken van onze voorzieningen. We kunnen goed begrijpen dat het voor kinderen niet fijn is om alleen in de een groep of klas te zijn. Daarom lijkt ons het clusteren van zowel groepen op de opvang als op de scholen een mooie oplossing. Of alle scholen mee gaan doen is op dit moment nog niet duidelijk.

In deze update informeren we u over wat dit voor u als ouder, werkzaam in een cruciale beroepsgroep en een beroep doet op de noodzakelijke kinderopvang van KomKids, zal betekenen.

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 18 maart

Update maatregelen Coronavirus 17 maart

17 maart 2020

In deze update informeren we u over een aantal veelgestelde vragen die wij gister en vanmorgen hebben ontvangen.

Wanneer heeft u als ouder recht op opvang?

De opvang die nu geboden wordt bij KomKids, is noodopvang. Deze noodopvang is alleen bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Het uitgangspunt is als één ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het dringende verzoek vanuit de overheid om zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Alleen als dit echt niet lukt, dan kunt u beroep doen op de kinderopvang. U kunt de Locatiemanager van de locatie in dat geval benaderen en dan wordt er gezamenlijk gekeken naar een oplossing.

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 17 maart

Update maatregelen Coronavirus 15 maart

15 maart 2020

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen en sectoren met vitale processen is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Om welke beroepsgroepen dat gaat, raadpleeg u via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Vanmiddag hebben de gezamenlijke besturen van de kinderopvangorganisaties, het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maasluis afgesproken om de handen ineen te slaan. Daarbij zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over de opvang en het onderwijs aan kinderen.  

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 15 maart

Update maatregelen Coronavirus 13 maart

13 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie en het debat in de Tweede Kamer willen we u informeren wat de nieuwe maatregelen voor u als KomKids-ouder/verzorger betekenen.

Allereerst willen we zeggen dat we trots zijn. Trots op onze KomKids-medewerkers dat zij een ondersteunende rol kunnen bieden en een bijdrage leveren, zodat ouders/verzorgers uit de vitale dienstverlening gewoon aan het werk kunnen. Deze ouders/verzorgers werken op plekken waar ze juist nu hartstikke hard nodig zijn. We begrijpen heel goed dat er zorg leeft en er van meerdere kanten adviezen komen, daarom informeren we u in deze aanvullende brief hoe KomKids hiermee omgaat.

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 13 maart

Update maatregelen Coronavirus 12 maart

12 maart 2020

Graag laten we u weten dat ouders/verzorgers up-to-date worden gehouden over de ontwikkelingen rondom het coronavirus via de volgende kanalen: 

  • FlexApp, uw persoonlijke digitale omgeving 
  • De KomKids-website: www.komkids.nl/coronavirus
  • Nieuwsbrieven via de e-mail

Veelgestelde vragen

Op www.komkids.nl/coronavirus vindt u het doorlopende nieuwsitem waar we alle updates plaatsen over het coronavirus. Via deze link komt u op onze pagina van veelgestelde vragen.

Lees meer: Update maatregelen Coronavirus 12 maart

Maatregelen Coronavirus 2 maart

02 maart 2020

Hierbij informeren we u over de maatregelen die worden genomen betreffende het coronavirus. Nu het coronavirus ook ons land heeft bereikt en de voorjaarsvakantie voorbij is, hebben ons enkele vragen bereikt over de maatregelen die wij op onze locaties nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. KomKids volgt de adviezen van de GGD en het RIVM. Deze adviezen van de GGD zijn leidend voor de opvang en de scholen in onze regio.

Lees meer: Maatregelen Coronavirus 2 maart